Foto: Colourbox
Foto: ColourboxVis mer

Myggspray kan gi nerveskader

Insektmidler som inneholder stoffet deet er skadelige for sentralnervesystemet.

Mygg, flått og andre insekter kan være plagsomme, og mange tyr til insektmidler som inneholder stoffet deet for å holde de små rakkerne unna.

Er du en myggmagnet?

Deet ble oppdaget i 1953, og har siden vært det vanligste og ofte det mest effektive middelet mot insektplager.

Få en myggfri sommerkveld

Mange av myggmidlene som selges i Norge inneholder deet. Imidlertid er det ikke tillatt å selge produkter der innholdet av deet overstiger 20 prosent. Dette fordi stoffet har vist seg å kunne gi hudirritasjoner, dannelse av blemmer og arrdannelse.

Nå ser det ut til at deet kan være farlig også på andre områder.


Nervegift

Et team av franske forskere har gransket stoffets egenskaper nøye. De har funnet ut at deet ikke bare styrer atferden til insekter - stoffet er også giftig for sentralnervesystemet.

Her kan du lese hele forskningrapporten om deet

Deet hemmer nemlig aktiviteten til et viktig enzym kalt acetylkolinesterase.

Enzymet er viktig for at sentralnervesystemet skal fungere, og hemmingen skjer både hos insekter og pattedyr - med andre ord også hos mennesker.

Gjør andre stoffer farligere

Og ikke bare det. Deet reagerer også med andre vanlige stoffer i insektmidler og gjør disse mer giftige. Eksempler på slike stoffer er karbamater og organiske fosforforbindelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Karbamatene pirimikarb og tiodikarb, samt fosforforbindelsene dimetoat og fosalon er tillatt brukt i Norge i dag.

- Funnene våre stiller spørsmålstegn ved bruken av deet, særlig i kombinasjon med andre kjemikalier. Funnene understreker viktigheten av å utvikle tryggere insektmidler for folk, sier forskningsleder Vincent Corbel i en pressemelding.