Musikk forsterker ecstacy

Musikken som spilles på nattklubber forlenger gifteffekten av ecstasy på hjernen. Det viser en studie gjort på rotter.

Italienske forskere har funnet en sammenheng mellom høy musikk og ecstasy.

- Ved fravær av akustisk stimulasjon, varer ecstasy i 180 minutter. Ved musikk varer det i fem dager, sier studieforfatter Michelangelo Iannone, til Mozon.

Iannone er forsker ved Institute of Neurological Science i Catanzaro, Italia.

Rask effekt
- Vi kan slå fast at effekten av narkotikumet kan bli forsterket av relativt vanlige faktorer og stress, sier han til Reuters Health.

Han sier videre at funnene viser hvor farlig stoffet kan være.

Iannone og hans kolleger injiserte lave og høye doser av ecstasy og placebo i rottene. Lave doser besto av tre milligram per rottens kilogram i vekt. Høye doser besto av seks milligram per kilogram.

Alle rottene fikk høre på hvit lyd med en intensitet lik nattklubbmusikk. Hvit lyd er en kontinuerlig lyd, som for eksempel gregoriansk kirkemusikk. Den høyeste lyden var på 95 desibel, som er maks lydstyrke på italienske klubber.

Deretter målte de rottenes hjerneaktivitet. Etter bare tre minutter kunne forskerne se effekten av ecstasyen.

Videre forskning
Ved fravær av musikk, påvirket ikke lave doser av MDMA rottene sammenlignet med rottene som fikk placebo. Men ved musikkavspilling, ble hjerneaktiviteten redusert. Aktivteten ble ytterligere redusert hos rottene som fikk høye doser av MDMA.

- Nedgangen vi så på aktiviteten betyr at hjernen til rottene ble overstimulerte eller overaktive, og disse effektene varte opptil fem dager, sier Iannone til Mozon.

Ecstasy er, ifølge Helsenytt, et amfetaminlignende stoff som er kunstig fremstilt. På fagspråket heter det Metylenedioksymetamfetamin (MDMA). På grunn av det vanskelige navnet, forandret en amerikanske forretningsmann det på 1980-tallet.

Stoffet er svært skadelig, og det har drept mennesker etter bare en til to tabletter. Det er likevel få som dør av syntetisk narkotika. I stedet er det en langsom mental nedbrytning.

Mange opplever uro, angst, søvnproblemer og depresjon fordi stoffet sliter ut kroppen. I tillegg øker kroppstemperaturen. Ved høye doser kan også farligere effekter forekomme.

Ifølge RusStat, russtatistikk på nett, hadde to prosent av norsk ungdom mellom 15 og 20 år prøvd ecstasy i 2005.

Iannone studere videre for å finne forholdet mellom høy musikk og MDMA.

Han avslutter med å si at ingen av dyrene døde i forbindelse med studien.

 

Mozon, 25.2.2006