Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.comVis mer

Motsatt effekt av røykekampanjer

Antirøyk-reklame kan virke mot sin hensikt, viser ny studie.

Det er en australsk studie som viser dette. Antirøyk-reklamene kan tvert imot virke motsatt, viser studien, utført ved Newcastle University.

Les også: Deppa av å røyke:

3.100 deltakere mellom 12 og 24 år, hvorav en femtedel røykte, ble delt i grupper. Halvparten fikk se en antirøyk-reklame før en film der røyk ble glamorisert. Den andre halvparten så ikke reklamen.

Resultatene viser at reklamen ikke hjalp folk til å stumpe røyken. Resultatene tyder tvert imot på at reklamen heller bidro til at røykerne fortsatte, skriver BBC på nett.

Må være forsiktige

Etter filmen sa nemlig 25 prosent av røykerne som ikke så reklamen først, at det var usannsynlig at de ville røyke om et års tid. Dette sammenlignet med 39 prosent av røykerne som så reklamen.

Nesten alle ikke-røykerne mente de ikke ville begynne å røyke, uavhengig av om de hadde sett reklamen.

Slik stumper du røyken med riktig mat:

Førsteforfatter, Dr Diane Bull sier at antirøyk-reklamer kan virke. Men:

- Det må utvises forsiktighet i forhold til reklame på skjerm fordi noen typer reklamer kan forsterke røykeres intensjoner om å røyke, sier hun.

- Truer handlefriheten

At informasjonskampanjer kan virke mot sin hensikt, er ikke et ukjent fenomen i
helsekommunikasjonsforskningen, ifølge tobakksekspert Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning. Når det skjer, har det som regel med å gjøre at kampanjen eller reklamen truer ens handlingsfrihet, ifølge Lund.

- For å gjenvinne følelsen av frihet til å handle, fortsetter man å gjøre det ”forbudte” - for eksempel fortsetter å røyke. Dette kalles psykologisk reaktans. Det er nok dette som viser seg i den australske studien, sier han.

Lund understreker imidlertid at offentlige instanser nå i større og større grad bruker fagfolk i utformingen av kampanjer.

- For eksempel konsulterer Sosial- og helsedirektoratet gjerne sosialpsykologer for å være sikre på at kampanjene skal ha effekt, sier han.

Les også. Kan arve nikotinsug:

- Ikke lett

Men det er ikke nødvendigvis noen enkel sak å få personer som har brukt tobakk i 40 år til å stumpe røyken.

- Ved utforming av for eksempel røykesluttkampanjer henvender vi oss til mennesker som har lang trening i å behandle uønsket informasjon. De er på sett og vis immunisert, forklarer Lund.

I Norge røyker 1 million mennesker. Dette er omtrent gjennomsnittlig i forhold til andre vestlige land, ifølge Lund.

Les også: Røykeslutt beste hjertemedisin: