Mot medisinsk alibi for naturmidler i Norge

Mot medisinsk alibi for naturmidler i Norge

I dag er det ikke tillatt å knytte medisinske påstander opp mot naturmidler, men med en lovendring kan det bli anledning til å selge halspastiller mot «sår hals».

Dagens legemiddellov tillater ikke at et produkt markedsføres som et middel som lindrer sykdom hos mennesker eller dyr - så fremt det ikke har fått markedsføringstillatelse av Statens legemiddelverk. Dette innebærer at loven forbyr påstander om at halspastiller hjelper mot sår hals eller at naturmidler hjelper mot menstruasjonsbesvær, treg mage, fordøyelsesbesvær, heshet eller hoste.

På bakgrunn av dette ba Stortinget Sosial- og helsedepartementet (SHD) om å se nærmere på legemiddellovgivningen. Nå har forvaltningen utarbeidet et høringsnotat med forslag til en rekke endringer.

Selger naturmidler i Norge for to milliarder

For å hindre at for eksempel matvarer regnes som legemidler, foreslår departementet å innskrenke tolkningen av selve legemiddeldefinisjonen i lovens paragraf 2 og 20 til kun å gjelde preparater med legemiddelform.

I dag virker loven slik at også matvarer som utgis for å ha medisinsk effekt, vil rammes av markedsføringsforbudet i legemiddelloven. Energidrikken Red Bull, der stoffene taurin og koffein er tilsatt, er et slikt eksempel. - Det er mer nærliggende at slike produkter omfattes av næringsmiddellovgivningen, sier avdelingsdirektør Kai Finsnes i SHD til

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis forslagene fra departementet går gjennom, vil det bli lettere å få godkjent et naturlegemiddel mot ulike helseplager. Terskelen skal senkes og listen over plager som kan nevnes i markedsføringen skal utvides.

Naturmiddelbransjen har lenge jobbet for en mindre streng definisjon, slik at den i større grad kan anbefale sine produkter til mindre alvorlige plager og forebygge sykdom.

- Vi skal være klare over at naturmidler og kosttilskudd selges for over to milliarder kroner i Norge hvert år. Kjøperne er en sterk gruppe forbrukere i Norge som er villig til å ta ansvar for egen helse, sier generalsekretær Tom Myhre i Bransjerådet for naturmidler til Dagens Medisin.

Saken er nå ute på høring.

Silje Stavik mozon.no 16.10.01