Mot konkurs i Enitel

Enitel ba i dag om offentlig gjeldsforhandling. Spørsmålet nå blir om Enitel snart går konkurs, uansett ser det mørkt ut for virksomhetens 530 ansatte.

Kommentar: Når et selskap ber om gjeldsforhandlinger, betyr det at de ikke klarer å innfri sine økonomiske forpliktelser.

Det de "tilbyr" kreditorene, er å frivillig ettergi hele, eller deler av gjelden - ofte i bytte mot aksjer. Om dette ikke godtas, blir akkord eller konkurs ofte resultatet.

Det blir derfor spennende å se hvordan kreditorene reagerer på gjeldsforhandlingene.

Nedenfor følger dagens pressemelding:

Enitel begjærer gjeldsforhandlinger

"Enitel har i forbindelse med fremleggelse av tall for 1.halvår, meddelt at det arbeides med en plan for refinansiering av konsernet. Styrene i Enitel ASA, Enitel Holding AS og Enitel AS har konkludert med det videre arbeid med refinansiering av selskapene best kan gjennomføres innenfor rammen av konkurslovens regler om frivillige gjeldsordninger.

Selskapene har derfor i dag levert begjæring om åpning av gjeldsforhandlinger til Asker og Bærum skifterett.

Åpning av gjeldsforhandlinger vil ikke ha noen umiddelbare konsekvenser for selskapenes drift eller aksjonærenes rettigheter, men selskapene vil mens gjeldsforhandlingene pågår være underlagt en gjeldsnemndas tilsyn og instruksjonsmyndighet.

Gruppen har omlag 350 millioner kroner i gjenværende likvider per 29 august hvorav 80 millioner i Enitel AS og 270 millioner i Enitel ASA. I tillegg kommer omlag 238 millioner kroner som er båndlagt til å betale renter på obligasjonslånet frem til og med 15 april 2002.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Driften av konsernets virksomhet ligger i selskapet Enitel as. som igjen er et datterselskap av Enitel Holding AS. Enitel Holding AS er et 100 prosent eiet datterselskap av det børsnoterte selskapet Enitel ASA.

Uten tilførsel av ytterligere midler, forventes det at Enitel AS har tilfredsstillende likviditet til to måneders ordinær drift. "