Mot fire prosent i 2007

Renten kryper oppover i takt med sentralbanksjefens små, men ikke hyppige skritt. Onsdag nådde renten tre prosent, mens fire-tallet trolig nås neste år.

Renten opp 0,25 %

  1. Mot fire prosent i 2007


Etter signaler fra rentemøtet i juni, ble ingen i rentemarkedet overrasket over at Norges Banks hovedstyre onsdag satte opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

- Dette er veldig i tråd med forventningene, og noe markedet har priset inn for lengst, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DnB NOR Markets til NTB.

Det er særlig den fallende arbeidsløsheten som gir sentralbanken grunn til å sette opp renten.

- Kapasitetsskranker og mangel på kvalifisert arbeidskraft utgjør en stadig større utfordring i flere virksomheter, heter det i rentebeslutningen.

Tror på 4,25 prosent

Magnussen tror nettopp det stadig strammere arbeidsmarkedet blir en nøkkelfaktor for høyre rente framover, ikke minst neste år.

- Foreløpig har vi ikke sett altfor stor effekt på lønnsutviklingen, men den kommer trolig til våren, sier Magnussen.

DnB NOR tror derfor i sin nyeste rapport at renten går over fire prosent neste år.

- Vi legger til grunn et nivå på 4,25 prosent om et år, sier Magnussen.

I sin begrunnelse for renteøkningen peker Norges Bank på den stadig lavere arbeidsløsheten, god inntjening i bedriftene og økt skatteinngang til kommunene. Også det hete boligmarkedet og det høye låneopptaket ble avgjørende for renteoppgangen. I tillegg har mange av Norges handelspartnere satt opp renten den siste tiden.

I motsatt retning skaper den fortsatt overraskende lave konsumprisveksten hodebry for sentralbanksjef Svein Gjedrem og hans medarbeidere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det er mange trekk i økonomien som taler for oppgang, og kjerneinflasjonen er ikke det eneste Norges Bank ser på lenger. Men inflasjonen er fortsatt langt fra målet på 2,5 prosent, konstaterer Magnussen.

Ingen automatikk

At Norges Bank setter opp styringsrenten 0,25 prosentpoeng, betyr ikke nødvendigvis at bankene følger etter i samme tempo.

I forkant av rentemøtet publiserte Kredittilsynet halvårstall som viser at bankenes renteinntekter, både marginer og nettoinntekter, stadig er under sterkt press. Netto renteinntekter falt med 0,15 prosentpoeng til 1,67 prosent siden i fjor.

Informasjonssjef Kjell Flø i Nordea sier lojale kunder av banken har kommet bedre ut enn det Gjedrem har lagt opp til det siste året.

- På de fire siste endringene, hvor Norges Bank har gått opp 1 prosentpoeng, har totalkundene våre, som vi kaller Fordel pluss-kunder, bare fått en økning på 0,65 prosentpoeng, sier Flø.

Han varsler samtidig at Nordea nok vil heve renten noe etter Norges Banks beslutning, men det er foreløpig uklart hvor mye.

Ligger på været

- Vi kommer til å foreta oss noe, men vet foreløpig ikke hva. Vi vil ligge litt på været, sier Flø til NTB.

Banksjef Oddvar Rettedal i landets største rene sparebank, Sparebank 1 SR-bank, har en lignende vurdering.

- Vi ser på selve vedtaket, hvilke utslag det gir i pengemarkedet og hva konkurrentene gjør. Det er ikke tatt noen beslutning om når vi bestemmer oss, sier Rettedal til NTB.

I likhet med Nordea har de beste kundene hos Rettedal fått en lavere renteoppgang enn det Norges Bank har lagt opp til det siste året.

- Det produktet som er lavest i pris hos oss har hatt en oppgang på 0,55 prosentpoeng samtidig som Norges Bank har økt 1 prosentpoeng, sier Rettedal. ©NTB