Morsmelk motvirker stress

Babyer som får brystmelk takler stress bedre enn barn som får flaske, viser en ny svensk undersøkelse.

I undersøkelsen som omfatter 9 000 barn på 10 år, kommer flaskebarna mye dårligere ut enn de som får brystmelk.

Svenske forskere ved Karolinska institutt tror det er den sterke kontakten mellom mor og barn som er utslagsgivende. Forskningsrapporten ble nylig presentert i tidsskriftet Archives of Disease in Childhood.

Gunstig brystmelk
- Dette er en av de største studiene på området, og det kommer stadig nye rapporter som viser at brystmelk er svært gunstig både for mor og barn. Når mor gir barnet sitt brystmelk, påvirkes barnet avhormonelt. Brystmelk har en positiv påvirkning på barnets hormoner, noe som kan være bra for stressnivået i kroppen, sier rådgiver Elisabeth Tufte ved Nasjonalt kompetansesenter for amming til Mozon.

I det svenske forskningsprosjektet registrerte lærerne barnas grad av angst og stress på en skala fra 0 til 50. Foreldrene ble intervjuet om viktige hendelser som skilsmisse og separasjon, og hvordan dette påvirket barna.

- Vi vet ikke om det er brystmelken i seg selv eller samhandlingen mellom mor og barn som påvirker hvordan barna utvikler seg. Antagelig er det begge deler. Dette er meget komplekst, og flere faktorer kan virke inn. Vi vet for eksempel at det er mødre med høyest utdanning som ammer mest og lengst, sier Tufte, som får støtte av de svenske forskerne på dette punktet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Viktig med veiledning
Hun forteller at vellykket amming handler mye om hvordan nybakte mødre blir møtt av helsepersonell, og hvordan veiledning gis.

- Her er det mange utfordringer, og innen helsevesenet jobber det svært mange kvinner. Det er viktig å understreke at veiledning ikke bør skje ut fra egen erfaring hos dem som veileder, men at den gis på bakgrunn av den forskning som foreligger. De fleste ammeproblemer kan løses, men da er det viktig at mor øver selv. Dette er ikke noe andre bare kan ”fikse” for henne, sier Tufte.

Forskerne ved Karolinska så også på andre faktorer som påvirker barns atferd. For eksempel fødselsdepresjon, foreldes utdanningsnivå, sosial tilhørighet og røykevaner

Mødre som ammer barnet sitt har mindre risiko for å utvikle diabetes type 2, viser forskning.

Barn av skilte foreldre har et høyere stressnivå enn barn av foreldre som er sammen konkluderer rapporten. Tidligere forskning viser at barn av skilte legges hyppigere inn på sykehuset.

 

Mozon.no, 07.08.2006