Mors røyk gir barnet diabetes

Røyking mens man er gravid kan føre til diabetes og kraftig overvekt hos barnet.

Mors røyk
gir barnet diabetes
Røyking mens man er
gravid kan føre til diabetes og kraftig overvekt hos
barnet.

Forskere ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm har funnet at når mor røyker
under graviditeten, øker risikoen for at det voksne barnet utvikler type 2
diabetes allerede i ung voksen alder. Også risikoen for kraftig overvekt øker.

Resultatene er publisert i British Medical Journal denne uken og forteller at
grunnlaget for rapporten er data fra rundt 17 000 fødsler i Storbritannia i mars
1958. Av disse ble 6000 personer fulgt opp, foreløpig fram til 33 års alder.
Forskerne registrerte blant annet mødrenes røykevaner etter den fjerde måneden i
graviditeten, gruppens egne røykevaner som unge, helsesjekker av dem som barn og
unge, samt at forskerne gjennomførte personlige intervjuer med de 6000 da de var
33 år.

Av disse var det 15 menn og 13 kvinner som hadde utviklet type 2 diabetes
mellom 16 og 33 å3. Denne sykdommen er uvanlig i så ung alder. Beregningene
viser at hvis man har en mor som røykte noen sigaretter om dagen under
svangerskapet, er risikoen for type 2 diabetes rundt fire ganger større enn hvis
mor var ikke-røyker i denne perioden.

Også risikoen for kraftig overvekt er økt hvis mor røykte under
svangerskapet, men her er risikoøkningen mer beskjeden, den er økt med rundt en
tredel eller 30 prosent.

Stoffskifteforstyrrelser

Undersøkelsen viser en så kraftig statistisk økt risiko at røyking under
graviditeten kan være en reell risikofaktor for type 2 diabetes, mener
forskerne. Uavhengig av dette igjen, fant de også en sammenheng mellom røyking i
ung alder og en begynnende utvikling av diabetes. Egen røyking dobler
risikoen.

Røyking medfører at barnet har lavere vekt ved fødselen fordi røykingen gjør
at morkaken fungerer dårligere. Næringstilførselen til barnet blir dermed
hemmet. I følge den såkalte Barker-hypotesen fører dårlig ernæring under
svangerskap og tidlig spedbarnsperiode til stoffskifteforstyrrelser, som igjen
øker risikoen for sykdommer som diabetes type 2, overvekt og hjerte-karsykdom i
voksen alder. Forskerne presiserer derfor at røyking mens en er gravid bør
unngås.

Mattis Koppang, mozon.no 04.01.2002