Mørk sjokolade senker blodtrykket

En daglig dose av den mørke herligheten er bra for blodtrykket og forbedrer insulinsensitiviteten, mener amerikanske forskere.

Disse positive virkningen kan stamme fra flavonoider, mener forskerne. Flavonoider en gruppe kjemiske forbindelser som inneholder antioksidanter. De finnes naturlig i mørk sjokolade, rødvin, te, brokkoli, epler og sitrusfrukter, i tillegg til en rekke andre frukter og grønnsaker. Tidligere forskning har også vist at disse kan ha en positiv effekt på hjerte-og karsystemet.

Påstanden om at mørk sjokolade senker blodtrykket, kommer fra nyere studier gjennomført på 20 forsøkspersoner, hvor halvparten var kvinner og den andre halvparten var menn.

- Mørk sjokolade kan godt være en del av en sunn diett for pasienter med høyt blodtrykk, sier en av forskerne, ernæringsprofessor Jeffrey B. Blumberg ved Tufts universitet i Bonston USA, til Health day.

Men hopp ikke i taket av den grunn. De frivillige forsøkspersonene spiste kun små mengder av den mørke sjokoladen. I tillegg kuttet de ned på andre kaloriholdige matvarer for å unngå vektøkning.

Professoren advarer mot å tilføre sjokoladen i kostholdet som et ekstra tillegg. Skal man gjøre det må noe annet usunt vekk fra kostholdet ditt.

- Sjokolade er fortsatt svært kaloriinnholdig og skal derfor ikke være ett tillegg, men en del av kostholdet i små mengder, sier Blumberg.

Drømmediett
Gruppen med forsøkspersoner som besto av ti menn og ti kvinner, spiste 100 gram mørk sjokolade hver dag i 15 dager. Alle hadde ved forsøkes start høyt blodtrykk og ingen av dem brukte blodtrykksmedisin.

I begynnelsen spiste halvparten av kvinnene og halvparten av mennene mørk sjokolade. Den andre halvparten spiste hvit sjokolade, som forøvrig ikke inneholder flavonoider. Etter en friuke uten sjokolade byttet gruppene over til den andre sjokoladetypen.

I de 15 dagene forsøkspersonene spiste den mørke sjokoladen sank det gjennomsnittlige systoliske blodtrykket med 11.9 mm Hg. Det diastoliske blodtrykket sank med gjennomsnittelig 8.5 mm Hg.

Blodtrykk måles både når hjertet trekker seg sammen og når det er avslappet. Det
første trykket har betegnelsen systolisk blodtrykk. Det andre kalles diastolisk blodtrykk. Systolisk/diastolisk blodtrykk på 120/80 mmHg regnes som et fint blodtrykk for voksne.

 

Les også:

Mørk sjokolade bra for hjertet

Sjokolade kan motvirke brystkreft

Mozon.19.07.2005