Morgensuget styrer deg

Røyksuget om morgenen er den vanligste årsaken til at mange mislykkes med å stumpe røyken. Heldøgns nikotinplaster kan være til hjelp.

Morgensuget er den store fellen for røykesluttere. Unngår du røyksug tidlig om morgenen, minker risikoen for å sprekke i løpet av dagen eller kvelden. Det viser en forskningsrapport fra universitetet i Pittsburg, USA.

Nikotin gjennom natten
Studien testet effekten av 24-timers og 16-timers røykeplaster. 24-timersplasteret som også avgir nikotin om natta, viste seg å gi en betydelig bedre kontroll over røyksuget, ikke bare om morgenen, men utover hele dagen.

- Også tidligere studier viser at heldøgns-røykeplaster gir bedre effekt enn andre plaster fordi man da våkner uten sug etter nikotin, sier den amerikanske professoren Saul Shiffman, som hadde ansvaret for undersøkelsen.

Undersøkelsen slår også fast at gruppen som, uten å vite det, brukte 24-timers nikotinplaster, ble mindre irritable og rastløse og mer utholdende enn de som fikk 16-timers plaster.

Hvert år kjøper vi nordmenn rundt 70 000 røykeplaster. Hele 70 prosent velger plaster som skal brukes hele døgnet.

Tusenvis vil slutte
- I Norge er det i overkant av 5000 personer som hver måned forsøker å stumpe røyken med plaster. Tidligere undersøkelser har vist at dobbelt så mange plasterbrukere klarer å slutte å røyke, sammenlignet med dem som ikke bruker slike hjelpemidler, sier merkevaresjef Stig Sandøy i legemiddelfirmaet Novartis.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 32 prosent av den voksne norske befolkningen røykte daglig i 2000. Det er like mange som året før. Tidligere var det flest menn som gjorde seg avhengige av nikotin, nå er det like mange kvinner som menn som røyker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kilde: Newswire. Silje Stavik mozon.no 09.04.01