Moms på motsetninger

1. juli får vi moms på tjenester. Hva betyr det for deg og meg?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Den nye momsen er over oss. 1. juli i år trer den nye momsreformen i kraft. Det medfører blant annet at næringsdrivende må legge moms på tjenester.

Er du redd moms-spøkelset?
Er du redd moms-spøkelset? Vis mer

Momssatsen er allerede hevet fra 23 til 24 prosent. Fra 1. juli skal også momssatsen på mat reduseres til 12 prosent.

Utgangspunktet er altså at det skal innføres moms på alle tjenester. Men avvikene er mange - og ganske uoversiktlige - dersom du ikke er momsgeni ved Finansdepartementet.

Blir det dyrere?

At det blir lagt moms på tjenester, betyr ikke nødvendigvis at alle tjenestene blir dyrere for forbrukeren.

Det som skjer når en næring blir momspliktig, er at den også får mulighet til å trekke fra inngående moms. Kjøper en bedrift varer og tjenester andre steder, får den altså fradrag for momsen på disse varene og tjenestene.

Når bedriften nå må legge moms på sine tjenester, vil dette isolert sett øke bedriftens kostnader. Men hvis bedriften kjøper mange produkter av andre, kan den trekke fra momsen. Dermed trenger ikke kostnadene å øke samlet sett.

Regnestykket vil naturligvis være forskjellig fra næring til næring. De næringene som får størst problemer, er de som har minimale innkjøp, og som dermed får lite ut av fradragsretten på den inngående momsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Finansdepartementet har regnet på hvor stor effekt momsreformen vil få for ulike næringer. Klikk på linken øverst for å sjekke om du blir berørt.

Moms på brunfarge

Fra 1. juli vil det blant annet bli lagt moms på vakttjenester, posttjenester, solstudioer og kjøreopplæring.

Klikk på linken øverst til høyre for å se en full oversikt over de tjenestene som vil bli påvirket av momsreformen.

Vær oppmerksom på at de endelige beslutningene i momsreformen først vil bli tatt av Stortingent i slutten av juni. Det kan derfor forekomme småendringer i forhold til våre lister over tjenester som er momsfrie eller som vil bli pålagt moms.

Ingen moms på sirkus

Noen tjenester vil bli unntatt fra moms. Dette er blant annet helsetjenester, sosialtjenester og kulturelle tjenester.

Klikk på linken øverst for å få en fullstendig oversikt over de tjenestene som klarer å snike seg unna momsspøkelset.

Hvorfor servicemoms?

Momsreformen blir blant annet gjennomført for å sikre statens inntekter i fremtiden. Det norske samfunnet blir mer og mer basert på serviceprodukter fremfor vanlige produkter. Hvis staten ikke hadde innført moms på tjenester, ville den etter hvert ikke klare å få tilstrekkelige inntekter.

Et annet argument, som regjeringen fremhever, er at tjenestenæringen er utsatt for en urimelig forskjellsbehandling. Noen tjenester, for eksempel skjønnhetssalonger, har bestandig vært momspliktige. Når solstudioer har vært fritatt for moms, kan dette oppleves som urettferdig.

Det nye momssystemet har også til hensikt å gjøre de norske momsforholdene enklere. Om dette blir tilfellet, må fremtiden vise. Det blir i alle fall en utfordring å holde rede på de mange unntakene fra den generelle regelen om at alle tjenester skal være momspliktige.