<b>Ja, men nei: </b>Du kan få refundert momsen du har betalt i Sverige. Hvis butikken vil. Men antakelig må du betale norsk moms av den svenske momsen.
Ja, men nei: Du kan få refundert momsen du har betalt i Sverige. Hvis butikken vil. Men antakelig må du betale norsk moms av den svenske momsen.Vis mer

Moms på moms

Trøblete å få tilbake svensk moms. En vanlig kvittering duger ikke.

Norge, Sverige, Finland og Danmark har en ordning der du ikke betaler moms og toll for varer under 3.000 kroner ved hver grensekrysning, 6.000 kroner om du har vært ute av hjemlandet mer enn 24 timer.

Ikke tax-free for nordmenn

Er man amerikaner eller russer i Sverige, kan man i butikker som samarbeider med det private selskapet Global Refund få en spesiell kvittering som man tar med seg til Global Refunds kontor på Arlanda flyplass. Der får man betalt tilbake momsen på kjøp over 200 kroner, fratrukket en provisjon. Butikker som samarbeider med Global Refund har gjerne et skilt i vinduet der det står "Tax Free".

Dette systemet er nordmenn vant til også fra Storbritannia. Men i Sverige kan vi ikke bruke det. På kvitteringene fra Global Refund står det uttrykkelig at de ikke gjelder kunder fra "Norge og Åland".

Årsaken er den særskilte reisekvoten på 3.000 kroner (6.000 om du har vært borte 24 timer) som gjelder mellom de nordiske land. Innfor kvoten er det meningen at du betaler momsen der du kjøper varen, og ikke en gang til når du krysser grensen.

- Frivillig å refundere momsen

Men mange varer koster mer. En IKEA Karlstad lærsofa koster 7.995 svenske kroner på Ikea i Sverige og 7.990 kroner i Norge. Siden 7.995 svenske kroner er verdt 6.575 norske, sparer du i utgangspunktet 1.415 kroner på å kjøpe den i f.eks. Karlstad, der Ikea har et varehus.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikea Karlstad Sofa med full momsrefusjon

Pris i svenske kroner på svensk Ikea7.995
=> Pris i norske kroner6.575
=> Pris i norske kroner før svensk moms5.260
+ Norsk moms1.315
= Pris med norsk moms6.575
-------------------------------------------------------------------------
Pris på norsk Ikea7.990
=> Besparelse1.415


Verdien er over 6.000 kroner, så du må betale moms ved innførsel til Norge. Norsk og svensk moms har samme sats for møbler, 25%.

Må Ikea refundere svensk moms til en kunde som kjører på rødt (slik du må) og betaler norsk moms ved passering av grensen?

Nei, det er faktisk opp til den enkelte butikk. De svenske reglene sier at "Köparen kan få tillbaka momsen i efterhand av den affär där varan köpts. Det finns inte någon skyldighet för svenska affärer att tillämpa systemet."

Den svenske staten refunderer ikke moms. Du får ikke penger av det svenske tollvesenet, for eksempel, selv om mange nordmenn kommer innom med kvitteringer daglig.

Men Ikea er en av butikkene som i følge deres kundeservice refunderer momsen til nordmenn.

Moms på moms

Ikea Karlstad Sofa med moms av moms

Pris i svenske kroner på svensk Ikea7.995,00
=> Pris i norske kroner6.575,00
+ Norsk moms1.643,75
= Pris med norsk og svensk moms8.218,75
- Svensk moms1.315,00
= Samlet betaling6.903,75
-------------------------------------------------------------------------
Pris på norsk Ikea7.990,00
=> Besparelse1.086,25


Så langt, så vel. Men du må ha med en helt spesiell kvittering for å få refundert all den svenske momsen. Om du har med en vanlig kassakvittering der det er spesifisert hvor mye du har betalt bare for varen og hva du har betalt i moms, vil du bli belastet med norsk moms for hele beløpet, ifølge Gunnar Johansen som jobber med disse tingene på Svinesund Tollsted (E6).

- Hvorfor kan dere ikke nøye dere med å beregne norsk moms av summen uten moms?

- Reglene sier at det skal beregnes moms av det beløpet kunden faktisk har betalt. Om vi ikke har visshet for at svensk moms skal refunderes, skal det beregnes moms av hele beløpet, sier Johansen.

- Men hvordan kan den svenske butikken vite om varen blir utført eller ikke? Det har de jo bare kundens ord for? De må vel kreve inn moms på vanlig måte.

- Nei, vi må vite at varen skal utføres fra Sverige og at svensk moms skal refunderes.

- Men vet svenske butikker at dere krever at transaksjonen skjer på akkurat denne måten?

- I nærområdet her, på Nordby og i Strømstad, vet de det. Lenger inne i Sverige er det ikke kjent, sier Johansen.

Med standard Ikea-kvittering må du betale moms på moms. Da er besparelsen ikke 1.415 kroner, men 1.086,25. Differansen på 328,75 kroner er moms på moms, svensk moms du har betalt av den norske momsen.

- Egen erklæring

Bjørn Fredriksen, rådgiver i Toll - og avgiftsdirektoratet, mener det ikke er nødvendig med noen deponering.
- Men det må foreligge en erklæring fra den svenske selgeren om at han kommer til å refundere svensk moms til kjøperen når han mottar en kopi av den norske tollkvitteringen.

Det finnes ingen formkrav til denne erklæringen, men Toll - og avgiftsdirektoratet overveier å legge ut et eksempel på en slik erklæring på sine hjemmesider.

Byggevarefirma med spedisjonsavtale

Det største byggevarefirmaet i Strømstad, XL Bygg Stømstad Trävaruaffär, er et eksempel på en grensebutikk som har gjort det enkelt for nordmenn. Ved salg høyere enn reisekvoten på 3.000/6.000 kroner, blir tollbehandlingen klarert gjennom et spedisjonsfirma. Dette firmaet har tilgang til det norske tollvesenets databehandlingssystem TVINN og man krever derfor ikke inn svensk moms overhodet. Kunden får med seg et dokument fra speditøren, kjører på rød sone på Svinesund og betaler norsk moms. Punktum. Ingen ytterligere runder med krav og refusjoner er nødvendig.

Ikea - uklart

Vi var også i kontakt med Ikeas varehus i Karlstad for å høre om de kunne refundere norsk moms. Det kan de, om man sender dem tollkvitteringen man får etter å ha kjørt på rød sone på Svinesund og betalt norsk moms.

Mer uklart er det om de kan levere en kvittering av den typen Gunnar Johansen på tollstedet vil ha for at du skal slippe å betale moms av moms. Johansen mener at det har vært problemer med nettopp Ikea, hvor kunder har søkt staten direkte om å få refundert moms på svensk moms.

Jeg vet ikke om du, kjære leser, fikk med deg poenget med at en kvittering med spesifisert moms ikke godtas, bare en kvittering uten moms samt en bekreftelse på at moms er deponert. Ikea forsto det ikke, og vi klarte ikke å få noe klart svar på om de kan gjøre det på denne måten.

Men Ikea sier man kan sende den norske tollkvitteringen til det svenske varehuset, sammen med kontonummeret man vil ha den svenske momsen utbetalt til. Så kommer den på konto i løpet av noen dager.

Handelshindring

Så kan man lure på hvorfor dette er så usedvanlig kronglete og tungvint. Svaret er at dette er en klassisk, villet handelshindring. Norske myndigheter har ikke interesse av at enda mer av norsk detaljhandel skal lekke over grensen til Sverige. Svenske myndigheter på sin side er ikke overivrige etter å betale norske turister millioner fra den svenske statskassen.

Det siste er dumt. Ved å tilrettelegge et offentlig system for enkel momsrefusjon, ville svenskene kunne stimulert grensehandelen enormt.

Norsk tilbakebetaling til utenlandske turister ved "turistsalg".

Det svenske skatteverket om momsrefusjon til nordmenn.