Møkkalei telefonselgere

Hele 84 prosent av dem som har reservert seg mot telefonsalg blir likevel oppringt.

En ny undersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) viser at 92 prosent av befolkningen er negativ til tele­fonsalg. Selv om over 1,5 millio­ner har reservert seg mot denne type markedsføring, er telefonsalg mer upopulært enn noen gang. Noe av grunnen kan være at 84 prosent av dem som har reservert seg oppgir at de blir oppringt av telefonselgere til tross for reser­va­sjonen, skriver Forbrukerombudet.

Ingen respekt


- Undersøkelsen viser store mangler ved dagens reservasjonsordning, og bransjens manglende respekt for reservasjonsordningen forteller noe om deres holdning til regelverket, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Telefonsalg er godt representert blant klagene Forbrukerombudet mottar. Klagene gjelder blant annet negativt salg, villedende markedsføring, aggressive og uhøflige selgere, bruk av skjult nummer og såkalte "stumme" oppringninger. Dessuten uttrykker mange forbrukere misnøye over å bli kontaktet til tross for reservasjon i Brønnøysundregisteret.

Når SIFOs undersøkelse viser at 84 prosent blir oppringt til tross for reservasjon, bekrefter dette inntrykket Forbrukerombudet har av at dagens reservasjonsordning ikke fungerer tilfredsstillende.

Ny ordning?

Telefonsalgbransjen, representert ved bransjeforeningene NORDMA og HSH, ønsker å innføre en autorisasjonsordning for callsentre. Autorisasjonsordningen skal være et alternativ til Forbrukerombudets foreslåtte krav om samtykke fra forbrukeren som et vilkår for å kunne bli oppringt.

Forbrukerombudet mener at bransjens manglende respekt for dagens reservasjonsordning sier noe om dens holdning til regelverket. Ombudet har derfor liten tro på at normer knyttet til en autorisasjon vil bli respektert i større grad enn dagens regelverk. Dette gjør det lite sannsynlig at en autorisasjonsordning vil løse problemene som er knyttet til telefonsalg.

Må samtykke

De fleste som ikke har reservert seg mot telefonsalg begrunner dette med at de ikke har rukket å reservere seg eller ikke vet hvordan man skal gjøre det. Det kan derfor se ut som reservasjonsordningen for mange forbrukere framstår som vanskelig tilgjengelig. Kun seks prosent av de spurte i SIFO-undersøkelsen svarer at de ikke har reservert seg fordi de ønsker å få tilbud på telefonen. Undersøkelsen viser at nær sagt alle de spurte er negative til telefonsalg, og ønsker å være reservert mot henvendelser fra telefonselgere.

Forbrukerombudet går derfor inn for en ordning der man på forhånd må samtykke til å motta telefonsalgshenvendelser. "Det framstår som lite hensiktsmessig å kreve at forbrukerne aktivt må reservere seg i et register nesten alle ønsker å stå i og som bransjen i utstrakt grad viser manglende vilje eller evne til å respektere", sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Kilde: Forbrukerombudet