Moderne og venneløs

Vi har færre nære venner nå enn for tjue år siden, viser amerikansk forskning.

Hvor mange nære venner har du? Ifølge amerikansk forskning har du trolig færre enn du ville hatt for tjue år siden.

Amerikansk forskning viser at jobb, pendling og singellivet fører til færre venner enn før.

I studien svarte nesten en fjerdedel at de ikke hadde noen nære venner å prate om personlige ting med. Mer enn 50 prosent oppga to eller færre nære venner. Mange hadde familiemedlemmer blant de nærmeste vennene.

- Dette viser noe som ikke er bra for samfunnet, sier forsker Lynn Smith-Lovin ved Duke University, USA, ifølge CNN.

Forskning har vist at sosialt nettverk og nære venner fører til et lengre liv.

Smith-Lovin og kollegene brukte data fra en nasjonal undersøkelse av 1500 amerikanere. Undersøkelsen har pågått siden 1972.

Det har vært et stort fall i antall venner siden 1985. På den tiden hadde de fleste tre nære venner som de hadde kjent lenge, møtte ofte og delte interesser med.

Ifølge Smith-Lovin er det flere grunner til forandringen. Mer jobb, senere ekteskap, færre barn og mer pendling gjør at vi har mindre tid til å møte folk på byen, bli kjent med naboer eller drive med hobbyer. Forskerne gir også internett deler av skylden, fordi få får nære venner gjennom nettet.

Studien skal publiseres i American Sociological Review.

Tall fra Statistisk sentralbyrå, viser at 27 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 manglet en fortrolig venn i 1980. I 2002 var det bare 14 prosent som manglet en nær venn. I samme periode var det henholdsvis 14 og 6 prosent som sjelden eller aldri hadde kontakt med gode venner.

 

Mozon, 01.07.2006