Moderne mat gir vold

Forsker Joseph Hibbelns tror at den moderne, vestlige dietten er med på å skape en voldsbølge.

Forsker Joseph Hibbelns leder studien som viser at aggressivitet påvirkes av matinntaket. Hans hypotese er at moderne industrielle dietter kan forandre arkitekturen og funksjonen i hjernen. Voldsbølgen i Vesten kan være relatert til hva vi spiser - eller ikke spiser, tror han.

I det siste århundret har de fleste vestlige land gått gjennom en dramatisk forandring i kosthold. Spesielt mat med omega-3-fettsyrer, som er svært viktige for hjernen, har blitt kuttet ut. I stedet spiser vi mer omega-6-fettsyrer, som vi blant annet finner i soyaolje og hurtigmat.

Ser en sammenheng
Hibbeln og hans kolleger ønsket å teste hypotesen om at kostholdsforandringen påvirker kriminaliteten. De sammenlignet veksten i omega-6-fettsyrer i 38 land fra 1960 med drapstallene i samme periode. Resultatet var tydelige: Når omega-6-inntaket gikk opp, økte drapstallene med samme progresjon.

Men i land hvor omega-3-inntaket forble høyt og omega-6-inntaket lavt, holdt også drapstallene seg lave.

Det er viktig å understreke at en dårlig diett alene ikke kan få skylden for alle sosiale problemer.Selv om sammenligningen viser at det er en forbindelse mellom omega-6-inntak og vold, beviser det ikke at dette faktisk skaper vold.

For det er mer enn kostholdet som har forandret seg de siste årene. Mer vold i media, dårligere familiesammenhold og økt inntak av sukker er eksempler på faktorer som kan øke voldsbruken i samfunnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Færre voldshandlinger
Også en tidligere studie har vist at dietten kan påvirke atferden. En britisk studie viste at når unge menn i fengsel fikk multivitaminer, mineraler og fettsyrer, begikk de innsatte 37 prosent færre voldshandlinger enn tidligere.

Tidligere fengselssjef Lord Ramsbotham er sikker på at det er en forbindelse mellom mat og aggressiv atferd.

- Jeg er absolutt overbevist om at det er en direkte sammenheng mellom diett og antisosial atferd, sier han ifølge Guardian.

 

Mozon.no, 20.10.2006