Møbler er for dårlig brannsikret

Strengere brannkrav til stoppede møbler og madrasser kan redusere antall boligbranner og omkomne i brann med minst ti prosent, ifølge en ny rapport.

Skjerper kravene

Det er SINTEF NBL som har laget rapporten på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Nå vurderer DSB å skjerpe brannsikkerhetskravene for møbler og madrasser.

I dag er det eneste branntekniske krav til stoppede møbler og madrasser at de skal motstå antennelse av en ulmende sigarett. De fleste slike produkter oppfyller kravene.

SINTEF anbefaler imidlertid krav om at disse produktene også skal motstå antennelse fra direkte flamme en viss tid. I tillegg bør det stilles krav med hensyn til brannutvikling, varmeavgivelse og røykproduksjon.

Pass på sigaretten

Den vanligste anntennelseskilden er sigaretter. Av norske dødsbranner mellom 2000 og 2005, skyldtes 25 prosent uforsiktighet med røyking. Men andre årsaker er aske, fyrstikker, lamper som faller ned i sofa eller på madrass, varmeovner som står for nære, eller feil i elektriske tepper.

- Rapporten har bekreftet våre antagelser om for dårlig brannsikkerhet ved stoppede møbler og madrasser. Vi vil studere rapporten nøye og vurdere anbefalingene om å stille strengere brannkrav, sier avdelingsleder Gunnar Wold i DSB.

I tidsrommet 2000-2004 var det gjennomsnittlig 1.650 boligbranner i Norge i året. 38 prosent av disse startet i stue (29 prosent) eller soverom (ni prosent).

Les mer: DSB