Mobilforsikring: Dyrt og full av feller

Avhengig av mobilen? Vi også. Derfor har vi selvsagt forsikret vår nye livsledsager. Men det er det ikke alle som kan. Se hva du får for pengene, og unngå de verste fellene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Har du gjort deg avhengig av mobilen er det lite som er så irriterende som hvis den skulle bli stjålet eller gå i stykker.

Løsningen er å forsikre mobilen. Telenor har en forsikringsavtale med Gjensidige Nor, mens NetCom bruker forsikringsselskapet AIG Europe.

Vi har sett på de hva de ulike selskapenes tilbud dekker, og ikke minst hva de koster - for tro det eller ei; også her er det irriterende prisforskjeller.

Resultatet ser du i tabellen lenger ned på siden, og utdrag fra selskapenes vilkår står under tabellen.

Unngå fellene

Har du kontantkort? Beklager, da regnes du som en annenrangs kunde hos både NetCom og Telenor. Selv om du som kontantkortkunde gir klingende mynt i kassa, får du nemlig ikke forsikret telefonen din.

Dette kan fort bli en kjempefelle for deg som går rundt med en liten lekker, men akk så dyr mobiltelefon. Faller du i denne gruppen bør du lese vårt råd, det finner du ved å trykke på lenken øverst til høyre i artikkelen.

Mobilforsikring hos Telenor og Netcom
Telenor
Hoved-
Forsikring
Telenor
Pluss-
Forsikring
Telenor
Utstyrs-
Forsikring
NetCom
Total-
forsikring
Pris per mnd.20,-20 + 13= 33.-20 + 46= 66.- 20,-
Pris per år240.-396.-792.- 240.-
Prisene er hentet fra selskapenes nettsider 7/11-2000

Innholdet i Telenors forsikringer

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

 • HovedForsikring. 20.- per måned. Dekker en mobiltelefon inntil 5000 kroner inkludert batteri/lader/kort, eller en personsøker.

  Forsikringen gjelder ved tyveri, eller tap/skade som følge av plutselig ytre begivenhet fremkalt av andre/annet enn sikrede selv.

  Begrensninger: Fra gjenanskaffelsespris beregnes 15 % verdiforringelse, minimum kr 250,- per år, fra og med ett år etter nykjøpsdato.

  Ved første tyveri eller tap/skade beregnes kr 300,- i egenandel. Ved andregangs tyveri eller tap/skade er egenandelen kr 500,- og ved tredjegangs tyveri eller tap/skade kr 1.500,-. Dette gjelder for skader som inntreffer innen 24 måneder fra siste skade. Ved reparasjon trekkes ingen egenandel.

  Tyveri dekkes kun der utstyret på skadetidspunktet var innenfor rekkevidde og kontroll, samt oppbevart i henhold til sikkerhetsforskriftene. Du må også ha et aktivt, betalt abonnement fra Telenor Mobil for å kunne tegne forsikring. Forsikringen registreres på abonnementet og omfatter den mobiltelefonen som GSM-kortet er installert i på skadetidspunktet.

 • PlussForsikring. Du må ha hovedforsikring i tillegg, totalt 33.- per måned. Her dekkes utstyr inntil 10.000 kroner..

  Siden telefonene faller fort i verdi, er det kanskje viktigere at også selvforskyldte skader dekkes ved plutselig og uforutsette hendelser. I tillegg dekkes tyveri uten innbrudd fra betjent garderobe, bebodd bolig, hotellrom og fast arbeidsplass med adgangskontroll.

 • UtstyrsForsikring. Du må ha hovedforsikring i tillegg, totalt 66.- per måned. Her dekkes også tilleggsutstyr som blant annet: En bærbar PC, bærbar skriver/faks, bæreveske osv.

  Den samlede forsikringssum er 50.000 kroner, og her dekkes tyveri, men kun
  tap/skade som følge av plutselig ytre begivenhet fremkalt av andre/annet enn sikrede selv.

  Begrensninger: Fra gjenanskaffelsespris beregnes 15 % verdiforringelse, minimum kr 250,- pr. år, fra og med ett år etter nykjøpsdato. Egenandelen ved tyveri eller skade er beregnet til 10 % av skaden, eller minimum kr 1.500,- pr. skadetilfelle.

  Det forutsettes at du har et aktivt, betalt Nomade, GSM-data/faks eller tilsvarende abonnementsform fra Telenor Mobil for overføring av data over mobiltelefon nettet.

  For samtlige forsikringer: Mobiltelefon/utstyr som er fastmontert i bil og/eller synlig fra bilens utside dekkes ikke, og må eventuelt dekkes av bilforsikringen. Utstyr som er gjenglemt, etterlatt, bortkommet eller forlagt dekkes ikke. Det forutsettes at abonnementet videreføres ut forsikringsperioden etter et eventuelt forsikringsoppgjør.

Innholdet i NetComs forsikring

Heldigvis har NetCom gjort det litt enklere enn Telenor, de har bare en type forsikring, og den er også billigere.

NetCom Totalforsikring er inkludert for NetCom Helår abonnenter. For de andre abonnentene koster forsikringen 20 kroner per måned.

Du må altså inn i forsikringsvilkårene for å se forskjellene.

Et gunstig trekk ved NetComs forsikring er at du har krav på erstatningstelefon i løpet av kort tid; enten ved at telefonen repareres eller ved at tilsvarende eller vesentlig tilsvarende telefon stilles til din disposisjon. Klarer ikke NetCom å gi deg erstatningstelefon i løpet av en måned har du krav på en kontanterstatning.

Forsikringen dekker:

 • Alle tap- og skadetilfeller som følge av ran/tap/tyveri eller en plutselig ytre årsak. Den dekker også misbruk av mobiltelefonen (begrenset oppad til kr. 10.000,-.) ved slike skadetilfeller. Den eneste forutsetningen er at du tar normalt godt vare på telefonen; for eksempel ikke oppbevarer den synlig i bilen, ikke forlater telefonen uten tilsyn når den ikke er innelåst og at PIN-kode funksjonen ikke er opphevet.

  Erstatning forutsetter at SIM-kort med gyldig forsikring er installert i telefonen på taps/skadetidspunktet.

  Begrensninger: Ved erstatningsberegning beregnes ett fradrag på 25% per år etter nykjøpsdato, men uansett hvor gammel telefonen er blir erstatningen aldri lavere enn kr. 1.000,-. Egenandelen er 300 kroner.