Mobilen skader genene

Stråling fra mobiltelefonen kan skade arveanlegget i cellene dine. Men mobil-industrien mener du ikke bør bekymre deg.

Mobiltelefonen er en ny oppfinnelse men brukes av milliarder av mennesker hver dag.

Dessverre har vi lite kunnskap om det finnes noen farlige bivirkninger av telefonene.

Nå viser en tysk undersøkelse at strålingen fra mobiltelefonen kan ødelegge DNA i cellene i kroppen. Ødelagte og muterte celler kan være resultatet, som igjen kan være en årsak til utviklingen av kreft.

Unngå mobilen
- Vi ønsker ikke å skape panikk, men det er lurt å ta noen forhåndsregler, sier forskningsleder Franz Adlkofer som har ledet studiene ved forskningssenteret Verum i Tyskland.

- Du bør bruke landbaserte telefonlinjer om det er mulig, forteller Adlkofer til BBC News.

Forskerne har undersøkt strålingens effekt på celler i et laboratorium. Intensiteten av strålingen i undersøkelsen var den samme som i en vanlig mobiltelefon som holdes inntil kroppen.

Cellene som ble utsatt for strålingen fikk betydelig flere skader, som ikke alltid ble reparert av cellenes "vedlikeholdsprogram". Den neste genersjonen celler hadde også større skader. Denne typen skader på cellene i kroppen er en mulig årsak til utviklingen av forskjellige kreftsykdommer.

Forskerne innrømmer at resultatene er midlertidige og at det kreves mer forskning for å fastslå om denne typen stråleskader faktisk har noen betydning for helsen vår på lang sikt.

Avviser resultatene
Representantene for mobil-industrien er heller lite imponert over de tyske forskningsresultatene.

- Uavhengige undersøkelser over hele verden har konkludert med at de vitenskapelige bevisene så langt ikke tyder på at mobil-bruk kan føre til skadelige effekter på helsen, sier en talsmann for engelske Mobile Operators Association.

- Disse undersøkelsene er midlertidige, ikke publiserte og ikke vurdert av andre forskningsmiljøer. Det er derfor ikke mulig å trekke noen konklusjoner ut ifra dette materialet.

Farlig mobilstråling
Men den tyske undersøkelsen er ikke den første som trekker sikkerheten ved bruk av mobiltelefoner i tvil. Tidligere i år ble det kjent at stråling og varme fra mobiltelefonen kunne skade produksjonen av sædceller.

- Vedvarende bruk av mobiltelefon kan ha en negativ effekt på både produksjon av sperm og befruktningsevne. Både antall sædceller og hvor fort de beveger seg påvirkes, fortalte forskeren Imre Fejes på en internasjonal legekongress i sommer.

Andre studier antyder at stråling fra mobiltelefonen kan være ansvarlig for oppheting av kroppsvev og plager som hodepine og kvalme. De langsiktige effektene av bruken er derimot langt vanskeligere å forutsi.

 

Mozon.no, 23.12.2004