Mobildekningen

Mobildekningen er nok dårligere i grisgrendte strøk enn i byene. Nå kan du selv sjekke dekningen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Telenor opplyser at dekningen for deres GSM-nett er 97 prosent, mens Netcom nekter å opplyse hvor stor del av folket dekkes av deres nett.

Du kan imidlertid selv sjekke dekningen i ditt område.

Både Netcom og Telenor har dekningskart på Internett, hvor du kan zoome deg inn til området du befinner deg i og sjekke om du kan bruke mobiltelefonen.

Dekningskartene:

  • Telenor:
    mobildekning.telenor.no/coverixprogram/telenorwww.dll

  • NetCom:
    www.netcom.no/dekning/