Mobbing varer hele livet

Mobbing i barndommen fører ofte til psykiske plager senere i livet. Mange sliter med spiseforstyrrelser og lav selvtillit.

Barn som blir mobbet, får ofte psykiske problemer som voksne Det er konklusjonen i en ny norsk doktoravhandling.

Rundt 15 prosent av norske barn sier de blir mobbet av og til eller oftere i barneskolen. Flere av disse barna sliter med både psykiske og fysiske problemer. Doktoravhandlingen som er gjennomført ved NTNU og St. Olavs Hospital konkluderer med at problemene forfølger mobbeofrene hele livet.

Les også: Jentene mobber med SMS

Bulimi og lav selvtillit
Ifølge avhandlingen var rundt halvparten av pasientene som kom til en voksenpsykiatrisk poliklinikk, mobbet av og til eller oftere under oppveksten.

Pasientene slet med lav selvfølelse og opplevde liten kontroll over sin egen tilværelse. Blant de kvinnelige pasientene var det også en sterk sammenheng mellom mobbing i skolen og bulimi.

Are Holen, psykiater og stressforsker ved medisinsk fakultet ved NTNU, mener resultatene gir et langt mer nyansert syn på hva som former oss som mennesker.

- Tidlig barndom og mor og far har blitt mye vektlagt. Denne avhandlingen viser i tillegg hvor viktig relasjonen til jevnaldrende er når barna begynner å bevege seg ut i verden . Det er formende for selvfølelsen på måter som virker langt inn i voksenlivet, sier Holen.

Må spørre om mobbing
For ansatte i voksenpsykiatrien betyr dette at de oftere bør spørre om pasienten har vært utsatt for mobbing, mener psykiateren. I flere tilfeller vil det få fram erfaringer fra unge år som kan være viktig å få bearbeidet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Resultatene viser også hvor viktig det er å motarbeide mobbing i skolen. Alle har krav på å bli behandlet med respekt. Ved å motarbeide mobbing, kan man bidra til å forebygge psykiske lidelser - blant unge og senere i voksenlivet, sier psykiateren.

Skoletiltak hjelper
I 2002 startet Bondevik-regjeringa Manifest mot mobbing. En rekke kampanjer og programmer har også blitt satt i gang, blant annet på Grorud skole i Oslo som er en såkalt Connect-skole.

- Vi har helt klare rutiner på hvordan skolen skal arbeide i forhold til mobbing og har egne regler for hvordan elevene skal oppføre seg generelt, forklarer rektor Petter Kristiansen.

Hver sjette uke får elevene et eget skjema med ”ris og ros”. Ved alvorlige hendelser, som rasistiske uttalelser, må de opp til rektor for å ringe til foreldrene.

Og arbeidet har hjulpet, mener Kristiansen. I en undersøkelse som er gjort på skolen, svarte ingen av elevene at de blir mobbet av flere.

- Men det oppstår hele tiden skiftende allianser blant elevene, og da er det følelsen av å være utestengt som er den verste. Når det gjelder resultatene i studien, kan jeg tenke meg at akkurat det elementet er svært viktig for de voksne pasientene, sier han.

Les mer her: Slik skal mobbingen stoppes

 

Mozon.no, 18.12.2006