Mobbere er dårlige mødre

Mobbende jenter blir ofte dårlige mødre. Det hevder en britisk professor.

Jenter som mobber, blir ofte dårligere mødre enn andre. Det hevder i hvert fall Sue Bailey, professor i barne- og ungdomspsykiatri ved University of Central Lancashire.

Når mobberne selv får barn, blir de ofte strenge og aggressive mot barnet.

- De tolker normal barneatferd som å være bevisst fiendtlig, sier Bailey, ifølge BBC News.

Mobberne har også større risiko for å havne i voldelige ekteskap. De får oftere barn i tenårene enn andre grupper.

Påstanden ble fremlagt på Royal College of Psychiatrists i Glasgow forrige uke.

En løsning på problemet, kan være å vie mer oppmerksomhet til jenters aggresjon. De trenger like mye forståelse og hjelp som likesinnede gutter.

 

Mozon, 26.7.2006