<b>- Helt galt: </b> - Det blir helt galt å beregne et forholdstall basert på totalkostnadene til anskaffelse av midler mot innsamlede midler som kun er en av flere inntektsposter, mener Børre Hagen, leder for innsamlingskontrollen.
- Helt galt: - Det blir helt galt å beregne et forholdstall basert på totalkostnadene til anskaffelse av midler mot innsamlede midler som kun er en av flere inntektsposter, mener Børre Hagen, leder for innsamlingskontrollen.Vis mer

- Misvisende

Børre Hagen, leder for innsamlingskontrollen, kommenterer DinSides artikkel om innsamlingskostnadene i ideelle organisasjoner.

Forrige uke skrev DinSide om veldedige organisasjoners innsamlingskostnader. I artikkelen har de berørte organisasjonene fått komme til orde, og i teksten er det anført at kostnadene også dekker verving av medlemmer.

I etterkant har innsamlingskontrollen ønsket å kommentere, og vi gjengir her brevet fra leder Børre Hagen i sin helhet.