Mister konsesjon

Glitnir Privatøkonomi har ikke utvist god forretningsskikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kredittilsynet har gjennomført grundige undersøkelser hos Glitnir Privatøkonomi AS.

Ved tilsynet avdekket Kredittilsynet sterkt kritikkverdige forhold ved foretakets investeringsrådgiving.

Glitnir Privatøkonomi AS har i sin virksomhet ensidig prioritert salg av produkter som gir foretaket høy fortjeneste. Kredittilsynet mener derfor Glitnir Privatøkonomi AS alvorlig og systematisk har brutt verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk.

Slik fremstiller selskapet seg på sine nettsider. Faksimile fra Glitnirs nettsider.
Slik fremstiller selskapet seg på sine nettsider. Faksimile fra Glitnirs nettsider.Vis mer
«Kredittilsynet mener i tillegg at foretaket gjennom lovovertredelser framstilt under punkt 3 har gjort "seg skyldig i mislige forhold som gir grunn til å frykte at en fortsettelse av virksomheten kan skade allmenne interesser. Kredittilsynet i brev til Glitnir Privatøkonomi.»


Foretaket har latt hensynet til egen inntjening gå foran hensynet til kundene og har ikke anbefalt de finansielle produktene som egnet seg best for kundene.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Kredittilsynet.

Spareproduktene som ga deg dårligere råd

Kredittilsynets undersøkelser avdekket også at Glitnir Privatøkonomi AS ikke har overholdt sin forpliktelse til å opplyse kundene om inntekter foretaket har mottatt fra andre enn kunden. Dette er i seg selv et viktig forhold, og Kredittilsynet vil følge opp brudd på denne forpliktelsen i tilsynsarbeidet fremover.

– Vi ble nylig orientert om Kredittilsynets synspunkter, basert på et stedlig tilsyn gjennomført i februar, sier Olav Groven, som nylig ble utnevnt til ny administrerende direktør i selskapet.

– Kredittilsynet kommer med kritikk blant annet til våre rutiner og påpeker noen overtredelse av krav til god forretningsskikk. Dette er kritikk jeg som ny leder i selskapet har funnet så alvorlig at jeg har anbefalt styret i selskapet å levere tilbake konsesjonen til Kredittilsynet, forklarer Olav Groven.

Se Kredittilsynets brev til Glitnir Privatøkonomi her.


For eksisterende kunder vil konsesjonsinndragningen ikke få konsekvenser.

- Dette gjelder bare for fremtidige salg, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Richard Johansen til DinSides økonomiredaksjon.

Glitnir Privatøkonomi AS har 77 ansatte fordelt på kontorer i åtte byer i Norge. Glitnir Privatøkonomi AS er datterselskap av Glitnir Bank ASA. Kredittilsynet påpeker at konsesjonsinndragningen bare gjelder for Glitnir Privatøkonomi AS og ikke konsernet.

Kriseplan for sparepengene dine

AKTUELT