Misdannelser av vanlig medisin

Blodtrykksmedisin kan være farlig for fosteret i svangerskapets første måneder.

En stor amerikansk studie viser at kvinner som tar blodtrykksmedisin, av typen ACE-hemmere, under svangerskapets første trisemester har dobbelt så stor risiko for å føde barn med alvorlige hjerte- og hjerneproblemer.

Tidligere har man ikke knyttet noen fare til bruk av medikamentet tidlig i svangerskapet, men nå viser det seg imidlertid at gravide kvinner som tar ACE-hemmere i første trisemester, øker risikoen for å føde barn med misdannelser, skriver MSNBC.

I følge avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk får mellom 6-10 prosent av kvinner høyt blodtrykk i løpet av svangerskapet.

Selv om det står på pakningen at ACE-hemmere ikke skal taes av gravide kvinner og at det er risiko for blant annet nyreskade hos fosteret ved eksponering spesielt i 2. eller 3. trimester, har forskere til nå visst lite om effekten på fostre.

Få lavere blodtrykk ved å spise grønt

Unngå under graviditet
I følge studieleder, Dr. William Cooper, barnelege ved Vanderbilt University i Tennessee, USA, viser funnene at det er utrygt å ta denne blodtrykksmedisinen i svangerskapets første fase, og at det bør unngåes.

Statens legemiddelverk har samme anbefalinger.

- ACE-hemmere skal ikke brukes i svangerskapet. Når den amerikanske studien nå viser at medikamentene kan være skadelige også i første trisemester - noe man ikke har vært sikker på før, bør gravide kvinner unngå disse under hele svangerskapet, sier Madsen.

Gravide kvinner bør imidlertid ikke slutte helt med behandling, da ukontrollert høyt blodtykk kan skade både dem selv og fosteret. De bør derimot vurdere andre alternativer, råder de amerikanske forskerne. Kvinner med høyt blodtrykk som ønsker å bli gravid bør diskutere dette med legen sin.

Madsen råder også gravide kvinner som trenger blodtrykksmedisin til å velge noe annet enn ACE-hemmere. To gode alternativer er kalsiumblokkere og betablokkere.

- Kvinner som har høyt blodtrykk under svangerskapet krever også spesielt god oppfølging, sier Madsen.

ACE-hemmere har vært på markedet i 25 år, men det er blitt gjort lite forsking på bruken av disse medikamentene tidlig i svangerskapet. Måten medikamentene virker på er å slappe blodkarene og øke blodstrømmen til hjertet.

Den amerikanske studien er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Slik får du god helse som gravid

Testet 30 000 barn
I studien undersøkte forskerne 29 507 barn født i Tennessee mellom 1985 og 2000. Av disse hadde 411 mødre som tok blodtrykksmedisin minst én gang i løpet av første trisemester. 209 tok ACE-hemmere.

Rundt 7 prosent av barna som var eksponert for ACE-hemmere utviklet alvorlige misdannelser, sammenlinket med omkring to prosent av barna med mødre som ikke tok medikamenter eller som tok andre blodtrykksmedisiner, som vanndrivende midler, kalsiumkanalblokkere og betablokkere.

De vanligste misdannelsene var blant annet hull i hjertet, neurologiske problemer og nyrekomplikasjoner.

Visste du at Cola øker blodtrykket?

 

Mozon.no, 13.06.06