Minst 20% dyrere strøm

Tenk ENØK i gamle og nye boliger, og regn med 20 - 33 prosent dyrere strøm.

Innen 2030 må du regne med et varig prishopp på strøm på mellom 21 og 33 prosent, hvis den politiske viljen til reduksjoner i CO2-utslipp fortsetter, melder Nettavisen.

- På kort sikt vil du fortsatt oppleve store svingninger i strømprisen. Men det varige prisnivået vil i tiden fremover økes, sier kommunikasjonsdirektør i Energibedriftenes landsforening, Kristian Pladsen.

Eurelectric, som er energibedriftenes forening i Europa, har regnet på hva tre forskjellige scenarier for å redusere CO2-utslipp vil koste.

- Hvis man velger flere forskjellige måter å kutte CO2-utslippene på, vil strømprisen øke mindre enn hvis man velger få tiltakskutt, sier Pladsen.

Flere tiltak senker prisen

Den omfattende studien har lagt til grunn at det er fem måter å kutte CO2-utslippene på. Energieffektivisering, miljøvennlig teknologi (for eksempel plug-in hybridbil), fornybar energi, kjernekraft og rensing av kull- og gasskraftverk.

- Jo flere tiltak man bruker, jo billigere slipper man unna. I praksis må det brukes så mange virkemidler som mulig. Man kan ikke tillate seg å si nei, men er nødt til å si ja til alle muligheter som foreligger, mener Pladsen.

Velger man å gjøre tiltak innenfor alle fem kategoriene vil dette også ha en stor samfunnsmessig gevinst. 285 kroner blir i så fall kostnaden per tonn CO2, mens hvis man bare velger noen av tiltakene kan prisen komme opp i over 1000 kroner per tonn.

Kilde: Nettavisen