Mindre til småbarnsfamilier

Småbarnsfamilier har blitt kraftig prioritert de siste årene. Legger vi sammen alle skattefradrag og støtteordninger, har støtten utgjort cirka 35 000 kroner per barn etter skatt, per år i en vanlig familie med to barn. Men hvordan blir dette til neste år?

Tallene tyder på at det politiske miljøet har nådd et metningspunkt for hvor høyt småbarnsfamiliene skal prioriteres.

Legger vi sammen støtteordningene, viser de nemlig en reell nedgang. Blir regjeringens forslag vedtatt i Stortinget, vil en typisk barnefamilie med to barn motta omtrent det samme beløpet i 2001 som de fikk i år.

I praksis vil det bety en lavere kjøpekraft for denne gruppen.

Adam og Evas inntekt etter skatt
 år 2000år 2001
Lønnsinntekt500.000520.000
Inntekter av barna72.820*72.612
Inntektsskatt121.992**124.904
Inntekt etter skatt450.828467.708
*inklusive virkning etter skatt av forsørgerfradraget **Eksklusive virkningen av forsørgerfradraget

I tabellen nedenfor, ser du hvordan regjeringens forslag slår ut for ekteparet Adam og Eva Hagen og deres to barn, Kain (2) og Abel (6).

Vår modellfamilie har en samlet lønnsinntekt på 500.000 kroner, og en gjeld på en million kroner. Adam og Eva tjener like mye, dvs. 250.000 kroner hver. Vi forutsetter at begge får en lønnsvekst til neste år på 4%. Familien får da en reell skattelette i 2001, ettersom skatten deres øker med 2,4%, altså mindre enn lønnsveksten.

De samlede inntektene til familien vil øke med 3,75%, det vil si litt mindre enn lønnsveksten på 4% skulle tilsi.

Grunnen er at inntektene som er knyttet til barna, til sammen vil utgjøre omtrent det samme beløpet til neste år som i år, og ikke engang justeres i takt med inflasjonen. Klikk på navigasjonsobjektet øverst til høyre, for å se hvordan Adam og Evas inntekter knyttet til barna er regnet ut.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Verre for deg med flere barn

Egentlig ser det ikke så ille ut for Adam og Eva. Verre er det med familier som har 3 eller flere barn. Økningen i barnetrygden vil nemlig ikke være i nærheten av å kunne kompensere for bortfallet av forsørgerfradraget.

Trykk på lenkene øverst til høyre i artikkelen, for å få en samlet fremstilling av forslagene i statsbudsjettet som er knyttet til barn.

Nå har det jo vært en trend en stund å få flere enn to barn. Og hvem vet - kanskje dette har vært et utslag av den forrige regjeringens voldsomme satsing på kontantstøtten. Og kanskje tre- og firebarnsfamilien vil vise seg å ha vært en flyktig motebølge ved dette årtusenskiftet.