Mindre skatt på formue

Sjekk effekten av det nye statsbudsjettet med vår oppdaterte skattekalkulator.

I dag har Sigbjørn Johnsen lagt frem forslag til statsbudsjett for 2013. Når det gjelder skatt finner vi den største endringen i innslagspunktet for formueskatt. Foto: Per Ervland
I dag har Sigbjørn Johnsen lagt frem forslag til statsbudsjett for 2013. Når det gjelder skatt finner vi den største endringen i innslagspunktet for formueskatt. Foto: Per Ervland Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skattesatsene i årets statsbudsjett inneholder få overraskelser, de fleste poster indeksreguleres basert på forventninger til lønns- og prisvekst. Lønnsveksten anslås til 4 prosent, prisveksten til 1,9 prosent, veksten i minste pensjonsnivå til 3,5 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 3,2 prosent.

Alt om statsbudsjettet for neste år finner du her

Flott med formue

Den største endringen finner vi i innslagspunktet for formuesskatt. Dette økes fra 750.000 kroner til 870.000 kroner, en endring på 16 prosent. For ektepar betyr dette at de kan ha en formue på 1.740.000 kroner før de må skatte av denne.

– Med Regjeringens forslag vil 50.000 færre betale formuesskatt. Forslaget gir samlet sett netto skattelettelser på om lag 20 millioner kroner. 590.000 skattytere vil få redusert formuesskatt, mens 115.000 skattytere vil få økt formuesskatt. De som får økt skatt, har gjennomgående høy inntekt, skriver departementet på sine nettsider.

Men mange av disse eier kanskje også flere boliger, noe som blir dyrere.

Sjekk hvordan din skatt for 2013 blir: Her er den oppdaterte SKATTEKALKULATOREN

Enslige mister skatteklasse 2, men ...

Regjeringen foreslår å erstatte skatteklasse 2 for enslige forsørgere med et nytt særfradrag. Det nye særfradraget skal tilsvare fordelen ved klasse 2 og gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd. Enslige forsørgere får dermed ett nytt særfradrag på 47.160 kroner, men mister det doble personfradraget som tilsvarer 47.150 kroner.

Nå skal også flere få superrente på boliglån

Skatteklasse 2 tilfaller i dag mange som ikke kan anses som reelle enslige forsørgere. Dette skyldes at enslige forsørgere som får samboer på varig basis, beholder klasse 2 så lenge de ikke får barn med samboeren eller gifter seg. Anslagsvis 25 prosent av enslige forsørgere som lignes i klasse 2, har samboer.

Dette blir det slutt på nå: Det nye særfradraget skal gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd. Retten til utvidet barnetrygd opphører dersom mottakeren har inngått samboerskap som har vart i over tolv måneder i løpet av de siste 18 månedene, får barn med samboer eller gifter seg. Ved å knytte retten til særfradraget til mottak av utvidet barnetrygd sikrer en at fradraget kun gis til dem som kan anses som reelle enslige forsørgere.

Men hva skjer med bilavgiftene

Beregnes per måned

Ordningen med skatteklasse 2 er i tillegg lite fleksibel for dem som skifter sivilstatus i løpet av inntektsåret, og for foreldre som avtaler delt bosted for barn etter separasjon og skilsmisse. Særfradraget skal gis i alminnelig inntekt med et fastsatt beløp per måned. Det kan dermed graderes etter antall måneder i løpet av inntektsåret som enslig forsørger, og tilpasses tilfeller hvor foreldre avtaler delt bosted for barn etter separasjon og skilsmisse.

Alt om statsbudsjettet for neste år finner du her