Mindre rus på russen

Mange vil forandre på fyllekulturen, men russen selv vet hvor mye de tåler.

Foto: Russen.no

Til helgen starter russetiden, og tusenvis av ungdommer går 17 dager med fest og moro i møte. Alkohol og fyll er for mange synonymt med russefeiring, og mange ønsker å forandre på dette. Men russen er bevisst på hvor mye de kan drikke.

Passer på hverandre
Russ Mozon har vært i kontakt med, er bevisste på alkoholinntaket under russetiden.

- Alle er bevisste på hvor mye en tåler, men i slike travle tider uten mat i magen før man skal ut med bussen, kan det være at noen går på en smell. Men ingen er glade i å være for fulle og vi er flinke til å passe på hverandre, sier Kari Nilsen på vegne av jentene på russebussen Everlast.

Guttene på bussen Flex’06 er også bevisste på hvor mye alkohol de tåler.

- Vi har en viss formening etter noen års erfaring, men de fleste tenker nok at siden de bare drikker pils sier kroppen fra før man blir forgiftet eller må pumpes, sier Eirik Sønstebø på vegne av bussen.

På bussen Beverly Pils 9606 har de skrevet kontrakt på at de må passe på hverandre. Buss-sjef Ellen Sandvig tror jentene har god nok erfaring til å vite mye alkohol de tåler.

- Vi er bevisste på hva vi tåler, men jeg tror absolutt at folk kommer til å bli drita, sier hun.

I ferd med å bedres
Forbundet Mot Rusgift har i en periode drevet et prosjekt med sikte på å forbedre russefeiringen og bekjempe den farlige fylla.

Forbundsleder Knut T. Reinås er optimistisk med tanke på den videre utviklingen av russefeiringen.

- På et av de første møtene vi hadde med russepresidentene, kom det opp et forslag om å engasjere russen i innsamlinger til veldedige formål. Dette er nå kommet i gang i større omfang ved mange skoler over hele landet, sier han til Mozon.

Forbundet har understreket overfor russestyrene at de har et stort ansvar. Reinås har inntrykk av at russestyrene i større grad enn tidligere legger opp kriseberedskap og forbedrer seg på å gi korrekt informasjon til media.

- Et inntrykk man kan få gjennom media og ved kontakt med russen, bekrefter absolutt at det er en bedringsprosess på gang, sier han.

Skadelige knuter
Noen russeknuter består av å drikke så mye alkohol at det er helsefarlig. Tar russen for store sjanser?

- Det ligger i sakens natur. De bør selvsagt ikke drikke for mye, men de er i en spesiell situasjon, sier Astrid Skretting, forsker ved Sirus, til Mozon.

Reinås er heller ikke positiv til de helsefarlige russeknutene.

- Ved enkelte skoler er ikke russen kommet langt nok når det gjelder alkoholbevissthet. Men vi har sett at russeknuter med alkohol er blitt tatt bort, sier han.

 

Mozon, 28.4.2006