Frem og tilbake. Det er vanskelig for Restad å bli enig med seg selv om fradragsreglene for arbeidsreiser...
Frem og tilbake. Det er vanskelig for Restad å bli enig med seg selv om fradragsreglene for arbeidsreiser...Vis mer

Mindre fradrag for deg med lang vei til jobb

Fjorårets statsbudsjett inneholdt store endringer i skattereglene for pendlere. Endringene var spesielt gunstig for dem med lang reisevei og som reiste kollektivt. Nå er reglene endret igjen.

Finansdepartementet har 17. november 1999 fastsatt ny forskrift om fradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted og besøksreiser til hjemmet.

Mens pendlere med lang reisevei kunne juble over nye fradragsregler høsten 1998 (2051 TARGET="_top" title="Nye skatteregler i år gjør at pendlere som reiser kollektivt og med lang reisevei får redusert reisekostnadene betraktelig. Det samme gjelder pendlere som går sammen om å kjøre bil. Pendlere som kjører alene i bil får derimot økte reiseutgifter. (06:57 05/01-1999)">Les tidligere artikkel), må de nå sette opp reiseregnestykket på nytt. For nå har regjeringen bestemt at pendlere med mer enn 73 kilometer til jobben (35.000 kilometer per år) får halvert skattefradraget på 1,40 kroner per kilometer.

Hva årsaken til denne endringen er vet vi ikke. Vi håper det ikke skyldes DinSides tidligere artikkel...

De nye reglene for pendlere er som følger:

Arbeidstagere får et fast fradrag på 1,40 kroner per kilometer når reiseavstanden er over 2,5 kilometer én vei, og uavhenging av reisemåte. Satsen for reiselengder over 35.000 kilometer i året halveres til 0,70 øre - dersom ikke høyere utgifter kan dokumenteres.

Reglene gjelder fra og med inntektsåret 1999. Som tidligere får du bare fradrag for reiseutgifter utover 7.000 kroner.

2.548 kroner mer i skatt per år

Eksempel: Har du 100 kilometer én vei til jobben betyr det en samlet årlig reiselengde på 48.000 kilometer. Ifølge vedtaket fra i fjor betød dette et fradrag på 48.000 x 1,40 kroner = 67.200 kroner. Vi trekker fra bunnfradraget på 7.000 kroner og sitter igjen med 60.200 kroner. Skattemessig betyr dette 16.856 i spart skatt.

Med den nye innskjerpingen blir regnestykket som følger: 35.000 kilometer x 1,40 kroner = 49.000. Dernest 13.000 kilometer x 0,70 kroner (den nye satsen) = 9.100. 49.000 + 9.100 = 58.100. Vi trekker fra bunnfradraget på 7.000 kroner og får 51.100 kroner i fradrag på alminnelig inntekt. Netto spart skatt blir her: 14.308 kroner.

Har du 10 mil til jobben skal du altså betale 2.548 mer i skatt per år.

Hele den nye forskriften finner du her