Millioner fødes med feil

Hvert år fødes omkring 8 millioner barn med alvorlige genetiske misdannelser, viser en ny rapport.

Rapporten viser også at hvert år dør minst 3.3 millioner barn under fem år på grunn av alvorlige misdannelser, skriver BBC.

Av barna som overlever vil omkring 3.2 millioner ha et mentalt eller fysisk handikapp resten av livet.

Rapporten viser at 6 prosent av samtlige barn er født med en alvorlig, eller delvis alvorlig, misdannelse.

- Rapporten viser for første gang fram de tidligere bortgjemte misdannede ofrene, sier Dr. Jennifer Howse.

Howse er president i selskapet the March of Dimes, som jobber mot barns helse, som utarbeidet rapporten. 193 land var med i studien.

I tillegg blir hundre tusenvis av barn født med andre alvorlige misdannelser knyttet til eksponering av alkohol i livmoren, eller infeksjoner som røde hunder og kjønnssykdommen syfilis. Dette er ikke tatt med i rapporten.

Problem hos fattige
Rapporten viser at et overveldende flertall av misdannede barn fødes av kvinner i fattige land. Årsaken er at flere fattige kvinner får barn i senere alder, og at det er flere som er inngiftet.

I Norge ble det i 2002 født 56 542 barn totalt. Av disse hadde 4077 barn en form for medfødt misdannelse, i følge Medisinsk fødselsregister (2588 med en medfødt misdannelse og 1489 med en alvorlig medfødt misdannelse).

Noen av de vanligste misdannelsene som rapporten avdekker er: Downs syndrom, enzymmangler, blodsykdommer som anemi (blodmangel), hjertefeil og nervesystemskader.

Kan reduseres med 70 prosent
Rapporten hevder at antall barn som fødes med et handikapp kan reduseres med inntil 70 prosent. Ved å introdusere enkle tiltak som å gi gravide kvinner folsyretilskudd, reduseres sjansen for å føde barn med ryggmargsbrokk.

I tillegg er det viktig å spre kunnskap om problemet. Kvinner bør spise et sunt og balansert kosthold i fertil alder, da dette også kan ha en stor virkning. Kvinner bør også sørge for bedre og flere kontroller og oppfølging under graviditeten.

 

Mozon.no, 01.02.2006