Er det noe spennende i kofferten hans?
Er det noe spennende i kofferten hans?Vis mer

Milliard-julegaven til deg

Du og jeg får mer av oljepengene neste år. Men finansministeren avviser at dette vil gi høyere rente.

Ifølge finansministeren gir Statsbudsjettet en stimulans til økonomien, men på en forsvarlig måte.

- Dette er et nøytralt budsjett som ikke er så veldig forskjellig fra budsjettet i fjor. Men usikkerheten i økonomien er større enn tidligere, og derfor gir vi en forsiktig stimulans, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Schjøtt-Pedersen avviser at budsjettet vil bety at renten går opp.

- Men skulle noen finne på å bruke mer oljepenger enn det vi legger opp til, kan det gå lang tid før vi ser en rentenedgang, sier finansministeren med dårlig skjult adresse til Samarbeidsregjeringen med Bondevik ved roret.

Litt ekspansivt

Det foreslåtte budsjettet gir rom for en økning i bruken av oljeinntekter på om lag seks milliarder kroner i 2002.

- Jeg vil karakterisere budsjettet som svakt ekspansivt, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Fokus Bank.

Han fremhever at budsjettet isolert sett ikke gir rom for rentekutt, men at det heller ikke vil hindre et rentekutt.

- I Fokus Bank har vi ikke endret vår oppfatning av at renten vil bli satt ned med et halvt prosentpoeng i første halvdel av 2002, sier sjeføkonomen.

Jullum mener at det kan bli svært vanskelig for en borgerlig regjering å legge frem et budsjett som spiser en større andel av oljepengene enn det som er foreslått nå.

Spår rentenedgang i desember


- Isolert sett er dette et ekspansivt budsjett som ikke vil gi rom for rentenedgang. Men tar vi med forhold som lav prisstigning i Norge, og en meget avdempet internasjonal økonomi, kan renten gå ned, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Markets.

DnB Markets tror fremdeles på en hyggelig julegave fra Norges Bank.

- Statsbudsjettet gir ingen grunn til å endre vår tro på at Norges Bank vil sette ned renten med et halvt prosentpoeng i desember, sier Dørum.

DnB Markets er enig med finansministeren i at inflasjonen vil bli om lag to prosent neste år.

Langtidsplanlegging

I regjeringens langtidsprogram for 2002-2005 er det lagt vekt på at den økonomiske politikken skal bidra til en stabil økonomisk utvikling.

Finanspolitikken skal ha hovedansvaret for å sikre en stabil økonomisk utvikling, samtidig som pengepolitikken skal ha en sekundær rolle.

Verdien av Petroleumsfondet skal det ikke røres ved. Men bruk av forventet realavkastning av Petroleumsfondet skal sørge for en jevn innfasing av petroleumsinntektene.