Miljøtrusler mot unge

En europeisk undersøkelse viser at barn og ungdom er spesielt sårbare når det gjelder forurensing og miljøgifter. Norge deltok også i undersøkelsen.

For norske barn er de største truslene luftforurensing og giftige stoffer som påvirker nervesystemet.

- Barn utsettes for miljøforurensing på en helt annen måte enn voksne. For eksempel, hvis en voksen og et barn går langs en bilvei, vil barnet puste inn luft som er mye nærmere bakken enn den voksne. Barnet puster i nesten samme høyde som der eksosrøret på en bil er plassert, sier Jocelyn Clench-Aas, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til forskning.no.

Hun var med på den europeiske studien om barns helse og miljø, PINCHE.

Barn er også mer utsatt for miljøgifter som finnes i sand, regnvann og jord. De leker ofte med hendene i sandkasser, på gress og i skogen, og stikker hendene i munnen sin samtidig.

Disse stoffene kan ofte gjøre skade på unge kropper.

Farlige stoffer
- Barn og unges biologi gjør at de er mer følsomme for forurensing. De tar inn mer gift i forhold til kroppsvekt enn voksne. Barnas organer er ikke ferdig utviklet og er derfor mer sårbare. E-coli saken er et tragisk eksempel på dette, sier Christofer Lundqvist, overlege i nevrologi ved Ullevål universitetssykehus.

Han legger også til at jo tidligere barnet eksponeres for miljøgifter, desto farligere er det.

Disse farlige partiklene kan blant annet forårsake og forverre astma og allergier, gi lærevansker og påvirke nervesystemet.

Forskere hevder dessuten at luftforurensing kan være skadelig for hjertet.

Gjennom PINCHE-prosjektet skal ekspertene fokusere på barn og unge, gi konkrete råd til politikerne og andre beslutningstakere og fortelle hva det er viktigst å gjøre noe med.

For å unngå at forurensing gir barn helseskader handler det hele om økt bevissthet.

Bli mer bevisst
- Det handler mye om å bli mer bevisst. Når det gjelder luftforurensing, er vår anbefalning at man ikke bygger skoler og barnehager nær trafikkerte veier. I tillegg kan foreldre passe på at barna ikke leker mye ute i tett trafikkerte områder, sier Lundqvist, ifølge forskning.no.

Han sier også at gravide og ammede bør være forsiktige med fisk og spesielt fet fisk, da mange av de farlige stoffene blir tatt opp i fett.

- Alle bør tenke over hvor fisken de spiser kommer fra. Ikke spis fet fisk mer enn en gang i uken. Norske myndigheter bør sette klare grenser for hva som er tillatt av nevrotoksiner i fisk, sier han.

Visste du at hvert år dør 310.000 EU-borgere for tidlig på grunn av dårlig luftkvalitet?

 

Mozon.no, 26.04.2006