Det var en overraskende høy verdi for den ene vaniljeisen, årsaken til dette er ukjent. Foto: Colourbox.com
Det var en overraskende høy verdi for den ene vaniljeisen, årsaken til dette er ukjent. Foto: Colourbox.comVis mer

Miljøgiftig iskrem

Nye funn i norsk vaniljeis. Mattilsynet er overrasket.

Hvert år utfører Mattilsynet analyser av utvalgte matvarer, som en del av kartlegging og overvåking av miljøgifter i det norske markedet.

I årets rapport presenteres analyser av 289 matvarer. Disse er blitt analysert for en eller flere av miljøgiftene: dioksiner, dioksinlignende PCB, PCB7, polybromerte difenyleter (PBDE) og Heksabromsyklododekan (HBCD).

I år fikk Mattilsynet seg en overraskelse: De fant nemlig overraskende høye verdier av dioksiner og dioksinlignende PCB i vaniljeis fra Hennig-Olsen.

Les også:
Frykter miljøgifter hos gravide
Handler du babytrygt?
Deodoranter inneholder miljøgifter

Ukjent årsak

- Enkelte matvarer lå overraskende høyt slik som søt, fet kjeks og vaniljeis. Årsaken til dette er ukjent, men det er nærliggende å tro at det inngår marint fett i oppskriftene, heter det i rapporten.

Nivået av miljøgifter i vaniljeisen overskrider imidlertid ikke den nasjonale grensen, fastslår Helen E. Kvalem fra Folkehelseinstituttet, ifølge TV2. Hun har skrevet rapporten på oppdrag fra Mattilsynet.

Daglig leder i Hennig-Olsen er ikke kjent med innholdet av rapporten, og sier til tv2nyhetene.no at han vil gi en kommentar først etter at han har blitt kjent med innholdet.

Du kan bli tjukk av miljøgifter

Her er flere resultater som presenteres i rapporten:

  • For dioksiner og PCB inneholdt kveite høyere nivåer enn regelverket i EU tillater. Dioksiner og PCB lagres i fettvevene til organismer, og det er særlig i toppen av de marine næringskjedene man finner høye konsentrasjoner, fordi de samler opp dioksiner og PCB fra byttedyrene sine.

  • Den ene analyseprøven på reinsdyr fra Svanvik lå seks ganger høyere enn gjennomsnittet av de andre analysene.
  • Skallinnmat av hummer, måkeegg, torskelever lå alle svært høyt, men har ikke maksgrense for nivå av dioksiner og dioksinlignende PCB.
  • Nivåer av dioksiner og dioksinlignende PCB i blant annet storfe, kjeks vegetabilske oljer og margarin med fiskeolje, overskred ikke maksimumsgrensen, selv om nivået i kjeks lå høyere enn man skulle forvente.
  • Det finnes ingen regler når det gjelder grenseverdier for dioksiner og PCB i frukt og grønnsaker. Dette er matvarer med lav fettprosent som er på bunnen av næringskjeden. Dermed er det ingen grunn til å forvente høye nivåer i denne type matvarer.
Økt utslipp av farlig miljøgift

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kreftutvikling

Kronisk eksponering av dioksiner og dioksinlignende PCB kan gi reproduksjonsforstyrrelser, endokrine forstyrrelser, påvirkning av immunsystemet, nervesystemet og kreftutvikling, ifølge rapporten. Dette har man sett hos dyr, og i noen tilfeller hos mennesker.

Akutt høydoseeksponering kan gi effekter som er forbigående eller vedvarende i mennesker. De forbigående høydoseeffektene er irritasjon av hud og øyne, samt gastrointestinale plager.

Les hele rapporten her (ekstern lenke)