Mikroinjeksjon bare for menn

Mikroinjeksjon kan være til hjelp ved prøverørsbefruktning dersom mannen er ufruktbar. Men metoden har liten hensikt hvis problemet ligger hos kvinnen.

Mikroinjeksjon bare for menn
Mikroinjeksjon kan være til hjelp ved prøverørsbefruktning dersom mannen er ufruktbar. Men metoden har liten hensikt hvis problemet ligger hos kvinnen.

Av Hanna Hånes

Mikroinjeksjon er en revolusjonerende teknikk for barnløse menn med få sædceller. Hvis man kan finne en enkelt sædcelle og føre denne inn i egget ved hjelp av en nål, kan det bli barn av det. Metoden er brukt i Norge siden 1995 og kalles også ICSI som står for intra-cytoplasmatisk sperm-injeksjon.

De siste årene har man ofte prøvet mikroinjeksjon også når årsaken til barnløsheten ligger hos kvinnen. Enkelte undersøkelser kunne tyde på at dette ville gi bedre resultater enn tradisjonell prøverørsteknikk med 10 000 sædcellen svømmende rundt i skålen med egg.

Nå viser en studie i dagens utgave av tidsskriftet The Lancet at mikroinjeksjon har ingen hensikt hvis det er problemet med barnløshet er knyttet til kvinnen. I alt 415 par ved fire klinikker i England og Skottland er fulgt gjennom prøverørsbehandling. De ble delt i to grupper, der den ene fikk tradisjonell prøverørsbehandling og den andre mikroinjeksjon. Resultatene var noe bedre ved tradisjonell prøverørsbehandling, her ble 33 prosent gravide mot 28 prosent i mikroinjeksjonsgruppen. Forskerne konkluderer derfor med at mikroinjeksjon bare bør tilbys hvis ufruktbarheten gjelder mannen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Mikroinjeksjon er jo en fantastisk hjelp for menn som har svært få sædceller. En eneste en kan være nok, så sant man får tak i den og kan sette den rett inn i egget. Metoden er mer ressurskrevende enn vanlig prøvrørsbehandling. Det er blitt vanligere å prøve mikroinjeksjon også i tilfeller der mannen tilsynelatende har normal sædprøve, dersom det ikke oppnår graviditet ved vanlig IVF. Det er interessant at den britiske studien viser at dette i utgangspunktet ikke har noen hensikt, selv om denne studien ikke sammenligner resultatene hos samme par ved vanlig IVF og mikroinjeksjon, sier dr Gro Nylander, Rikshospitalet.

Mozon.no