Migrene ødelegger sexlivet

En av fem kvinner som lider av migrene får problemer med sex-livet.

Det viser ferske tall fra MELT-studien, som står for The Migraine Effect of Life and Treatment. Undersøkelsen omfatter 1800 kvinner i alderen 18-35 år i ni europeiske land, deriblant Norge.

Og funnene avdekker at migrenepasienter har en tøff hverdag.

- Svært mange kvinner ignorerer det faktum at de lider av en kronisk lidelse, derfor bagatelliserer de problemet. Ofte ender det med at de tar en tablett eller sprøyte mot migrenen, jobber hardt og faller helt sammen når de kommer hjem, sier lege Tine Poole ved Migreneklinikken ved Sjølyst Medisinske Senter til Mozon.

Tidligere tabu
Poole er en av Norges fremste eksperter på migrene, og har selv denne kroniske lidelsen.

- For første gang er temaet sex-liv tatt opp i en undersøkelse om migrene. Tidligere har dette vært tabu. Nå har vi endelig fått avdekket at også seksualiteten påvirkes negativt av migrene, sier Poole.

Studien ble nylig publisert i Current Medical Research and Opinion.

Sliter seg ut
Rundt 18 prosent av norske kvinner lider av migrene og i løpet av en tremåneders periode har 550 000 nordmenn vært plaget av hodepine og migrene. 145 000 av dem oppsøker lege.

- Studien viser at migrene også kan være et stort hinder for et aktivt familie og fritidsliv. Mange skjuler problemet på jobben, men avlyser sosiale aktiviteter og orker ikke alle gjøremålene hjemme fordi migrenen sliter dem helt ut, sier Poole.

60 prosent fikk ferien ødelagt på grunn av migrene. 70 prosent måtte droppe fritidsaktiviteter med familien de siste månedene.

 

Mozon.no, 16.03.2006