Mest svangerskapsforgiftning i desember

Kvinner som føder barn i desember, har høyest risiko for svangerskapsforgiftning. Det viser en ny norsk undersøkelse.

Mest svangerskapsforgiftning i desember

Kvinner som føder barn i desember, har høyest risiko for svangerskapsforgiftning. Det viser en ny norsk undersøkelse.

Miljøfaktorer spiller trolig en rolle når det gjelder utvikling av svangerskapsforgiftning eller preeclampsi. Tilstanden innebærer at mor får økt blodtrykk, og at morkaken fungerer dårligere slik at fosteret får for lite næring og må forløses før tida.

Per Magnus ved Folkehelsa og Anne Eskild ved Ullevål sykehus har sett på risikoen for svangerskapsforgiftning hos to millioner norske kvinner som fødte mellom 1967 og 1998. Konklusjonen er at kvinner som føder barn i august, har lavest risiko. Kvinner som føder i desember har høyest risiko. Dette tyder på at miljøfaktorer som varierer med årstidene, har betydning. Kanskje er det miljøfaktorer om våren, tidlig i svangerskapet, som øker risikoen for at mødre av desemberbarn utvikler svangerskapsdiabetes. I alle fall må risikofaktorer være til stede tidlig i svangerskapet for at tilstanden skal utvikle seg.

Studien er publisert i novemberutgaven av tidsskriftet British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Mozon.no 20.11.2001.