Mest skeptiske til fremtiden

Nordmenn har minst forventninger til fortsatt vekst av alle de nordiske landene.

Det viser Opinions nye ForbrukerMeter, en undersøkelse som tar for seg hvilke forventninger norske forbrukere har til økonomien sin og sitt forventede forbruk.

- Til forskjell fra våre nordiske brødre og søstre, har norske forbrukere liten tro på ytterligere nedgang i arbeidsledigheten. Det begrenser potensialet for ytterligere vekst i forbruket. Nordmenn har samtidig sterk tro på egen og landets økonomi for de kommende 12 månedene, sier Hans Petter Skogstad, samfunnsøkonom og daglig leder i Opinion.

Han er ansvarlig for ForbrukerMeter, som er Opinions nye forbrukerundersøkelse som er utført på nøyaktig samme måte som EU-landenes CCI (Consumer Confidence Index). ForbrukerMeter er en månedlig undersøkelse (med unntak for juli), som sammenligner forventningene til forbrukere i de nordiske landene.

Norske forbrukeres forventninger er lavere i juni enn i mai i år. Færre venter at deres økonomi blir bedre neste år, men de fleste synes økonomien deres er bedre enn for ett år siden. Det er de høyere rentene som har lagt en demper på forventningene. Det har også ført til at vi ikke tror på noen særlig ytterligere vekst i boligmarkedet. Likevel har mange av oss planer om å kjøpe ny bolig, fritidsbolig, bil, båt, eller å pusse opp hjemme, selv om tendensen er en liten nedgang i forhold til for en måned siden.

Mindre texas på boligmarkedet

Cirka 200.000 norske husholdninger vurderer å kjøpe ny bolig eller fritidsbolig i løpet av de kommende 12 månedene. Cirka 100.000 av disse kommer mest sannsynlig til å gjøre nettopp dette. Toppåret for kjøp og salg av boliger var i fjor, og da ble det solgt 110.000 boliger. Det viser at den økte renten ikke har hatt så veldig stor innvirkning på boligkjøpsviljen.

Når det gjelder boligpriser, forventer folk at prisene vil flate ut i løpet av det neste året. Det mener Odd Nymark, administrerende direktør i Eiendomsmegler1, er helt naturlig. Sommeren er generelt en periode der boligmarkedet kjøler seg ned. Det har skjedd hvert år, bortsett fra i fjor, som var et eksepsjonelt år for boligmarkedet. Også bransjen tror på en flatere prisvekst. Men de mener det er lite sannsynlig at prisene faller.

- Det er vanskelig å si hva som skjer på boligmarkedet til høsten igjen, men vi tror at det vil flate ut. Om det betyr en liten prisvekst, utflating eller et lite fall, er vanskelig å si. Men blir det et fall, tror vi ikke dette blir dramatisk, sier Nymark.

Norges Bank har satt opp renten jevnlig i løpet av det siste året. Norske forbrukere har ingen tro på at renten skal falle i løpet av det neste året. Over halvparten tror at renten skal opp.

Tips for boligkjøpere/boligselgere

Nymarks tips til boligkjøpere, er å klinke til nå, og kjøpe bolig nå når det er så mange leiligheter på markedet. Vurderer du å selge, er de beste månedene august/september, eller januar.

- Skal du selge akkurat nå, så må du belage deg på mer enn de standard to visningshelger. Likevel går noen leiligheter etter første visning. Det gjelder bare å finne kjøperen som SKAL ha din leilighet.

Stort bilsalg

Når det gjelder bilkjøp, forventes det at det vil selges cirka 155.000 nye biler i landet i år. Bilsalget har økt jevnt siden nedgangstidene på begynnelsen av 90-tallet. Da ble det solgt rundt 60.000 biler i året.

Tror aksjene skal opp

Forventningene til vekst i aksjemarkedet er stor. 60 prosent av de spurte forventer oppgang i aksjemarkedet (for aksjer og aksjefond) de kommende 12 månedene. Brorparten av disse forventer en vekst på ti prosent.

1.000 personer er spurt i undersøkelsen.