Mange innvandrere benytter seg av kontantstøtteordningen. <I>Illustrasjon: Per Ervland.</I>
Mange innvandrere benytter seg av kontantstøtteordningen. Illustrasjon: Per Ervland.Vis mer

Mest kontantstøtte til innvandrere

Færre benytter seg av kontantstøtten totalt sett - men blant dem med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har det imidlertid vært en svak økning.

Flest innvandrere

En rykende fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at flere småbarnsforeldre med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn er brukere av kontantstøtten enn befolkningen som helhet.

Siden innføringen av kontantstøtte for ett- og to-åringer i 1999, har det vært en nedgang i antall brukere av kontantstøtte. Blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har det imidlertid vært en svak økning i andelen kontantstøttebrukere.

Lav utdanning

Fra andre analyser av kontantstøttebruk vet man at de med lav utdanning og lav arbeidstilknytning i større grad mottar kontantstøtte enn de med høy utdanning og sterkere arbeidstilknytning (bl.a. Vatne Pettersen 2003 og Rønsen 2005).

I rapporten Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har SSB sammenlignet ett- og toåringers bruk av kontantstøtte i ulike grupper av befolkningen. Analysen er gjennomført på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, og er basert på opplysninger fra administrative registre.

KONTANTSTØTTE

Er det greit at innvandrere benytter seg mer av kontantstøtte-ordningen enn befolkningen generelt? (Avsluttet)
Nei, det er ikke greit(71%) 287
Ja, det er helt naturlig(19%) 78
Har ingen holdning til det(10%) 40
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


En betydelig større andel barn i kontantstøttealder med ikke-vestlig bakgrunn er brukere av kontantstøtte, enn barn i hele befolkningen. Blant alle barn i kontantstøttealder har det vært en nedgang i andelen barn som bruker kontantstøtte i perioden 1999-2004. I 1999 var det 74 prosent som var brukere av kontantstøtte, mens andelen hadde gått ned til 62 prosent i 2004, en nedgang på 12 prosentpoeng. Blant barn med ikke-vestlig bakgrunn har det derimot vært en vekst i andelen kontantstøttebrukere i samme periode på to prosentpoeng, fra 76 til 78 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo mest markant

Undersøkelsen viser blant annet at det i hele landet var drøye 60 prosent som benyttet seg av kontantstøtten i september 2004. For de med vestlig innvandrerbakgrunn var det rundt 50 prosent som fikk kontantstøtte, mens tilsvarende tall for de ikke-vestlige innvandrerne var på nesten 80 prosent.

Ser man på Oslo, isolert sett, er tallene enda mer markante. For her benyttet cirka 48 prosent av hele befolkningen kontantstøtte i september 2004, mens nesten 85 prosent av de med innvandrerbakgrunn gjorde det.

Angrer ikke

Siden Fremskrittspartiet i sin tid var med på å innføre kontantstøtteordningen, ønsket vi å få en kommentar fra deres familiepolitiske talsmann.

Hva mener Fremskrittspartiet om denne undersøkelsen - spesielt sett i lyset av at dere var med på å innføre kontantstøtteordningen?

- Det er beklagelig at innvandrerne står for en så høy andel, og vi skulle gjerne sett at flere var yrkesaktive. Men vi står fast ved ordningen, fordi vi mener at den bidrar til at folk generelt kan være litt lenger hjemme med sine barn. Ordningen er jo ikke laget spesielt for innvandrerne, men med tanke på at det skal være en god ordning for befolkningen generelt. Jeg er imidlertid ikke overrasket over tallene, sier familiepolitisk talsmann for FrP, Ulf Erik Knudsen til DinSide.

Bedre barnehagedekning

Barnehagedekningen har i hele landet blitt høyere for ett- og to-åringer i løpet av 1999-2004. Dette ser ut til å ha påvirket bruken av kontantstøtte blant barn uten innvandrerbakgrunn. Økning i barnehagedekningen ser derimot ikke ut til å gi nedgang i bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig bakgrunn.

Oslo er unntaket hvor barnehagedekningen ikke har økt tilsvarende for denne aldersgruppen. Her har det heller ikke vært noen særlig nedgang i bruken av kontantstøtte blant barn uten innvandrerbakgrunn. Stor etterspørsel etter barnehageplasser i Oslo kan forklare at færre ikke-vestlige innvandrere har barn i barnehage.

Kilde: www.ssb.no