Mer tilgjengelig nettbank

Nå skal du kunne gå i banken og bruke nettbank.

En rekke nye selvbetjente, interaktive nettbank- og kundeterminaler blir snart å finne på DnB NORs og Nordlandsbankens landsdekkende kontorer.

Nettbank i banken

Terminalene leveres i første omgang med nettbanktjenester og eiendomssøk, men andre tjenester kan også komme til etter hvert.

DnB NOR skal være den første Europeiske storbanken som har valgt en sentral strategi med tilbud av slike tjenester i banklokalene. Alle de nye terminalene skal være på plass før juni i år.

Bank i banken

Vil du gå i banken for å bruke nettbank? (Avsluttet)
Nei(78%) 151
Ja(15%) 28
Vet ikke(7%) 14
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Gjennom halvannet år har vi hatt ti nettbankterminaler i et pilotprosjekt fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord. På grunnlag av våre erfaringer med både produkt og leverandør ruller vi nå ut i større omfang, sier Tore Jørstad - leder av dagligbank og reklamasjoner i personmarkedet i DnB NOR.

Mer tilgjengelig

Med utplasseringen av de nye interaktive kundeterminalene, ønsker banken å gi kundene økt tilgjengelighet til selvbetjente bankløsninger i filialene. I tillegg til nettbanktjenester vil brukerne også få tilgang til DnB NOR Eiendoms ulike salgsprospekter over hele landet.

Terminalene skal stå til tjeneste for bankens kunder, som ønsker å bruke sin nettbank eller andre banktjenester, også når de er på reise i Norge.

De nye terminalene kan også brukes til demonstrasjon og innføring i nettbanktjenester for lite kyndige it-brukere, som blant annet en del eldre kunder.

Det er selskapet TS Procon AS som har utviklet nettbank- og kundeterminalen for DnB NOR. Selskapet skal også drifte de nye terminalene.

Kilde: TS Procon AS.

Les mer om bank: