Mer spenning i strømmarkedet?

Vanlige husholdninger kan abonnere på strøm hvor prisen endres fra time til time!

Riktignok avregnes ikke prisen fra time til time. Det ville blitt temmelig mange linjer på strømregningen da. Men på Kraftbørsen svinger prisen fra sekund til sekund. En gang i uken offentliggjøres det en ukesmiddelpris, og det er denne som benyttes for husholdningskunder som abonnerer på kraft til spotpris.

Normalforbrukskurve

Tradisjonelt er det bare større industrifortetak som har handlet strøm til slike betingelser, for det er behov for en strømmåler som registrerer forbruket fra minutt til minutt: Hvor mye brukte du klokken 15, da strømmen kostet 12,35 øre/kwt og hvor mye klokken 14, da den var litt billigere?

En slik måler koster fra 5.000 kroner pluss montering, og dette holdt lenge husholdningene ute fra spotmarkedet for strøm. Men NVE har sammen med bransjen fastsatt en normgivende forbrukskurve for husholdninger. Det er i korthet en formel, hvor ukesforbruket i årets forskjellige uker er en funksjon av årsforbruket ditt. De forskjellige ukesmiddelprisene ganges med dette normalforbruket for vedkommende uke. Det er dette du så betaler.

Forskjellige modeller

Interkraft energi har en kontraktsform hvor du betaler ukesmiddelprisen pluss 40 kroner i måneden. Strømregningen betales på vanlig måte på forskudd hver tredje måned, ut fra antatt forbruk og antatt pris.

BKK kraftsalg tilbyr husholdningene to forskjellige modeller. Den ene innebærer ett års binding til spotprisen. For denne kontrakten tar BKK ukesmiddelprisen pluss 1,9 øre pr. kilowattime.

For den vanlige spot-kontakten, som kan sies opp på kort varsel, tar BKK ukesmiddelprisen på Kraftbørsen pluss 2,1 øre pr. kilowattime.

Interkraft best om vinteren

Det er enkel divisjon å sammenlikne Interkrafts og BKKs tilbud på spotkraft uten binding: Om du bruker 1.905 kilowattimer i måneden, er tilbudene like gode. Bruker du mer, er Interkraft best.

Et normalt villaforbruk vil ligge høyere enn 1.905 kwt i måneden i vintermånedene, så moralen er: Vær BKK-kunde om sommeren og Interkraft-kunde om vinteren. (Ta ikke rådet for bokstavelig - med et normalt forbruk sparer du ikke mange ørene).

Spar fem øre på tirsdag!

Hvilken pris får man så? Tirdag 11. august var gjennomsnittsprisen mellom klokken tre og klokken fire om morgenen 2,89 øre/kilowattime. Mellom klokken elleve og klokken tolv var den økt til 8,7 øre/kilowattime, altså nesten det tredobbelte. Gjennomsnittlig pris for hele døgnet var 5,5 øre/kilowattime. Med 5,75 øre elavgift, 23 prosent moms og 2,1 øre til f.eks. BKK, ville prisen du betalte denne tirsdagen bli 16,42 øre/kilowattime.

De fleste kontraktene med såkalt "variabel" strømpris kostet denne uken 21-23 øre/kilowattime. Akkurat på tirsdagen sparte du rundt 1/4. (Men du sparte ikke 1/4 av hele strømregningen. Den består som kjent også av overføring, hvor prisen er fast).

Spenning i hverdagen

Det er ingen teoretisk grense for hvor høy spotprisen på strøm kan bli, men i praksis kommer det inn mye varmekraft fra utlandet ved priser på rundt 28 øre/kilowattime (44 øre inkludert leverandørens margin og avgifter). Dette er i normalsituasjoner et slags pristak. Men blir det riktig tørt og sprengkaldt over lang tid, kan det knipe med overføringskapasiteten fra utlandet. Og da er det ikke noe tak...

Kaldt hus og vedovner

Vi tror spotkontrakt på strøm i det lange løp er en kontraktsform som vil lønne seg for mange. Særlig lønnsomt vil det være om du har et forbruk som avviker fra normalprofilen: Har du et svært trekkfullt hus med mange el-ovner, vil du antakelig bruke en større del av strømmen din om vinteren enn det som er forutsatt i normalprofilen. Du vil altså betale lav sommerpris for en del av den dyre vinterkraften. Har du også vedovner i bakhånd, kan du dempe effekten den dagen strømprisen virkelig skyter i taket.

Men bare dempe den: Det er bare lavere årsforbruk som påvirker strømregningen din, slik denne kontraktsformen er bygget opp. Du får ikke fratrekk for forbruk etter dyre januarpriser om du sparer på strømmen i januar. Sparingen skjer til årsmiddelpris, veiet etter normalprofilen.

Etter økonomisk teori skal spotpris være billigst i lengden, siden du ikke betaler noen form for forsikringspremie og siden du ikke betaler for planlegging, administrasjon osv som er innebakt i faste priser. Så bare sett igang! Manga e-verk tilbyr denne kontraktsformen.

Fire måter å kjøpe strøm på

1) FastprisDu binder deg til en forhåndsavtalt pris. Vanligst er ett år, men både to og tre år hyppig brukt.
2) Variabel prisPrisen kan endres med to ukers varsel. De fleste som "shopper" på strømmarkedet velger denne kontraktsformen.
3) SpotprisDu betaler gjennomsnittet av den prisen som til enhver tid noteres på Kraftbørsen, tillagt en fortjenestemargin for selgeren.
4) MellomformerBKK selger spotprisavtaler med ett års binding. Både Interkraft og BKK garanterer at deres variable pris skal ligge i et visst nivå i forhold til markedsgjennomsnittet. Ishavskraft i Alta har kontrakter med variabel pris, men med et garantert pristak, forløpig bare for næringslivskunder.