Mer sædproduksjon i mørketiden?

Nå vil man finne svar på om menn i nord produserer mer sæd i mørketiden.

Mer sædproduksjon i mørketiden?
Nå vil man finne svar på om menn i nord produserer mer sæd i mørketiden.

I en ettårsperiode skal 100 menn i Tromsø-området legeundersøkes. Ved hjelp av blod-, urin- og sædprøver skal det bli mulig å fastslå om menns sædproduksjon er høyere i vinterhalvåret enn i den lysere årstiden.

- Miljøgifters eventuelle innvirkning på spermieproduksjon inngår også som en del av forskningsprosjektet, sier lege Yngve Figenschau ved klinisk/kjemisk avdeling på Regionsykehuset i Tromsø (RiTø) til Dagens Medisin. Figenschau har doktorgrad innen reproduksjonsmedisin, har engasjert seg i fagområdet i en årrekke.

- Etter mitt syn er det her i landet forsket altfor lite på årsakene til den allerede kjente reduksjonen av spermiekvaliteten; ikke minst på de mange indikasjonene på at ulike miljøgifter virker inn, sier Figenschau.

Påvirkes av lyset
- Forskning på dyr har vist at spermieproduksjon varierer med årstiden. Det kan se ut til at lysmengden er en avgjørende faktor. For første gang vil vi undersøke dette hos mennesker - og undersøke menn nord for Polarsirkelen. Her er lysforholdene mer ekstreme, spesielt med tanke på hvordan midnattssol og mørketid virker inn.

Ifølge Figenschau kan mer intensiv forskning også avdekke eventuelle sammenhenger mellom den store økningen i testikkelkreft og de miljømessige påvirkningene.

Ett år med prøver
- Vi har funnet frem til 100 personer som er villige til å avgi prøver her ved forskningsposten på RiTø. Vi vil sammenligne prøvene med prøver fra 100 personer i Oslo som tas i samme periode, sier Figenschau.

Innsamlingen av data startet våren 2001. De drøyt 200 frivillige deltakerne i Oslo og Tromsø blir innkalt fire ganger over en ettårsperiode. De siste prøvene tas i januar 2002.
- Vi vil deretter sammenfatte blod- og urinanalysene samt spermiekvaliteten; registrere antall spermieceller og deres utseende samt evne til å bevege seg, hvilket gir en skåre for kvalitet. Etter planen skal resultatene publiseres til sommeren.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetssykehuset i Malmö, Rikshospitalet i Oslo og Regionsykehuset i Tromsø (RiTø). Figenschau er koordinator for Tromsø-delen av prosjektet.

Silje Stavik 13.12.01 mozon.no