Mer om spareformene

[Ugjyldig objekt (NAV)]

For alle alternativer er det forutsatt 100 000 pr. år i innskudd i 20 år. Det gjøres ingen uttak før etter 20 år.

Banksparing


I eksemplet har vi forutsatt årlig rente 5%. Dette gir ca.240.000,- kr pr år utbetalt etter skatt etter spareperiodens utløp.

En ulempe ved denne spareformen er at sparebeløpet kapitalbeskattes og formuebeskattes årlig.

Livrente


I eksemplet er det forutsatt 7% årlig avkastning. Avkastningen har de siste årene ligget mellom 7 og 9% pr år, men i eksemplet er det brukt en forsiktig prognose.

I denne ordningen har han en garanti på min. kr.200.000,- utbetalt pr år. I tillegg blir han tildelt en andel av selskapets overskudd slik at reell utbetaling vil starte på ca. 280.000,- etter skatt og
stige til over 425.000 etter skatt.

Det er ingen kapitalskatt før ved utbetaling. Ingen formueskatt. Her har man muligheten til betalingsfritak, noe som gjør at man er garantert å nå sparemålet uavhengig av f. eks langvarig sykdom. Livselskapet betaler den årlige sparingen hvis man er syk ut over et år.

Livrente Unit Linked


Det er forutsatt en gjennomsnittlig avkastning pr. år på 10%. Dette gir ca. 400.000,- ut det første året etter spareperiodens utløp. Ordningen er helt identisk med tradisjonell livrente, men her har vår mann muligheten til selv å velge hvor pengene skal plasseres. For tiden kan han velge mellom 29 ulike fond fra Bankkonto til høyrisiko bransjefond.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ordningen innebærer ingen garanti og ingen mulighet for forsikret sparing.

Aksjefond


Vi har forutsatt årlig avkastning på 10%. Dette gir ca.445.000,- etter skatt utbetalt første år etter spareperioden på 20 år.

DnB anbefaler at man vekter seg opp i pengemarkedet
og/eller obligasjonsmarkedet den siste tiden før utbetaling, for å sikre opptjent beløp. Dette fordi det er svingninger i aksjemarkedet.

Det er ingen skatt på avkastningen før ved realisasjon. Kapitalen formuebeskattes løpende i spareperioden.