Mer om penger

Du må belage deg på å legge ut omtrent 100.000 kroner ved en utenlandsadopsjon. Omtrent 40.000 får du igjen fra staten.


Om kostnadene som løper under en adopsjonsprosess, kan du lese mer både på Adopsjonsforums nettsted og Inoradopts nettsted.

En adopsjon koster omkring 70.000 kroner i gebyrer til adopsjonsforeningene.

I tillegg må søkerne dekke reise og opphold i forbindelse med gjennomføringen av adopsjonen. Dette kan variere stort fra land til land, avhengig av avstand, levekostnader i landet, og lengden på oppholdstiden (som kan variere fra noen dager til opptil 5-6 uker).

Det offentlige her i Norge tar ingen gebyrer i forbindelse med utredningen som skjer i kommunene eller behandlingen av søknaden i Bufetat.

Etter adopsjonen gis det en engangsstøtte til søkerne. I 2006 er denne 38.320 kroner per barn.