Mer øl og mindre narko

Den årlige undersøkelsen til SIRUS som kartlegger ungdoms bruk av alkohol og andre rusmidler er klar.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvert år foretar Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, en spørreskjemaundersøkelse om bruk av rusmidler blant ungdom i alderen 15-20 år. Spørreskjemaet blir sendt til to representative utvalg av ungdom i alderen 15-20 år, der den ene gruppen er bosatt i Oslo og den andre gruppen omfatter resten av landet, inkludert Oslo.

Resultatene er nå klare:

Alkohol

  • Alkoholforbruket blant ungdom var stabilt med omkring 3 liter ren alkohol per år frem til slutten av 1990-tallet, men har økt til omkring 5 liter i de senere år.
  • Rusbrus utgjør sammen med alkoholholdig cider omkring 20 prosent av de unges alkoholforbruk.
  • Det er ingen vesentlige forskjeller i alkoholforbruket mellom unge på landsbasis og unge fra Oslo.
  • Jentenes alkoholforbruk er i ferd med å nærme seg guttenes nivå. Dette kan ifølge SIRUS gi grunnlag for en viss bekymring. Kanskje kvinnene er i ferd med å drikke ut gutta?
  • Den gjennomsnittlige debutalderen når det gjelder alkohol blant 15-20 åringer ser ut til å være stabil, og ligger på rundt 14,5 år for øl, og på rundt 15 år for vin og brennevin.
Narkotika

  • Andelen ungdom som oppga at de hadde prøvd cannabis økte første halvdel av 1990-tallet fram til tusenårsskiftet. Da oppga 17-19 prosent av ungdom på landsbasis og 27-28 prosent av ungdom i Oslo at de hadde brukt cannabis. Deretter ser man en viss nedgang. Visste du at cannabis kan bekjempe kreft?
  • I 2006 oppga 13 prosent av landets ungdom i aldersgruppa 15-20 år at de hadde brukt cannabis noen gang.
  • Når det gjelder andelen som oppgir at de har forsøkt andre narkotiske stoffer, ser man en nedgang de siste år. Andelen 15-20 åringer på landsbasis som oppgir at de noen gang har brukt amfetamin i de siste 2-3 år har vært omkring 3-4 prosent. Andelen som angir at de noen gang har brukt ecstasy, har holdt seg på omkring 2-3 prosent gjennom flere år.
Les også: Misbruk av ecstasy kan føre til depresjonssymptomer.

SIRUS gjør oppmerksom på at tallene er beheftet med statistiske feilmarginer, og må tolkes med forsiktighet.

 

Mozon.no, 17.10.2006