Mer nikotin i røyken

Andelen nikotin i amerikanske sigaretter har økt med ti prosent de siste årene. Det øker risikoen for avhengighet, mener ekspertene.

En ny amerikansk rapport viser at nikotininnholdet i sigaretter har økt med ti prosent i løpet av de siste 6 årene. Men i Norge finnes det ikke slike detaljerte målinger av innholdet i sigaretter, derfor er det vanskelig å si om disse tallene også gjelder norske sigaretter.

Undersøkelsen bygger på målinger av hvor mye nikotin som inhaleres i praksis av røykerne, i motsetning til å bare måle nikotininnholdet i selve tobakken. Større mengder nikotin vil gjøre det lettere å bli avhengig og vanskeligere å stumpe røyken, skriver nyhetsbyrået AP.

Sannsynlig sammenheng
- Nikotin er som kjent et stoff som virker på sentralnervesystemet. Tobakksrøyk består jo også av en rekke andre stoffer, men det er først og fremst nikotinen som er i stand til å fremme avhengighet, forteller divisjonsdirektør Jørg Mørland ved Nasjonalt folkehelseinstitutt til Mozon.

Han forteller at avhengigheten til nikotin ser ut til å henge sammen med både dosering og hvor raskt nikotin-nivåene stiger i hjernen. Dersom en røyker får mer nikotin ut av hver enkelt sigarett, kan resultatet bli et lavere forbruk av sigaretter, men også større avhengighet til nikotinet.

- En raskere stigning av nikotin-nivået i hjernen vil kunne gi større avhengighet. Derfor er det rimelig å anta at høyere innhold av nikotin i sigarettene også kan føre til større avhengighet, sier Mørland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Tøffinger har røyke-gen

Ikke lett med light
Såkalte light-sigaretter med lavere nivåer av blant annet nikotin og tjære, var lenge tobakksindustriens svar på kravet om sunnere sigaretter. Men nå har light-sigarettene for lengst mistet retten til å kalles "light" ettersom flere studier viser at disse sigarettene hjelper fint lite mot skadene av tobakksbruk.

Flere undersøkelser viser at light-sigaretter røykes mer intensivt for å få den samme effekten som vanlige sigaretter. Resultatet er ofte enda flere sigaretter og større helseskader.

- Jeg sitter akkurat nå med en rapport som viser hvordan light-sigaretter gir et høyere inntak av kreftfremkallende stoffer enn andre sigaretter.

- Dette eksempelet illustrerer jo hvordan det er vanskelig å si noe helt sikkert om effekt og helseskader av forskjellige typer sigaretter. Fra et folkehelseperspektiv ønsker jo vi at det røykes minst mulig. Vi skulle også gjerne visst mer om hvordan sigarettene på det norske markedet er sammensatt i forhold til nikotinmengder og innhold av andre helsefarlige stoffer. Men den kunnskapen foreligger ikke per i dag, sier Mørland.

Trenger du hjelp til røykeslutt? Her er ti gode tips:

 

Mozon.no, 04.09.2006