Mer misfornøyde med kroppen

Kvinner er mye oftere misfornøyd med kroppen sin enn det menn er, viser en fersk undersøkelse.

Kvinner mer misfornøyde med kroppen enn menn

Kvinner er mye oftere misfornøyd med kroppen sin enn det menn er, viser en fersk undersøkelse.

Over 1500 universitetsansatte og 2000 bankansatte kvinner og menn i Storbritannia deltok i undersøkelsen, som er publisert i British Medical Journal. Deltakerne måtte i et spørreskjema gjøre rede for detaljer om vekt og høyde, og om de var følte seg for tykke, for tynne, eller akkurat passe vekt. Det ble så regnet ut kroppsmasseindeks (KMI) på hver av deltakerne.

Menn tykkest

Forskerne fant at det var flest menn som var overvektige, men flest kvinner som anså seg selv som overvektige. Hele 4 av 10 mannlige bankansatte og hver tredje mannlige universitetsansatt var overvektige. For kvinner var tallene lavere, henholdsvis 20 og 30 prosent.

Ti ganger oftere misfornøyd

Blant de kvinnelige bankansatte var det ti ganger større sjanse for de ville anse seg selv som overvektig, enn at menn gjorde det. Blant kvinnelige universitetsansatte var sjansen tre ganger større.

Resultatene viser at kvinner stadig bekymrer seg for hvordan de ser ut, konkluderer de britiske forskerne.

Kilde: British Medical Journal

Bearbeidet av Silje Stavik

mozon.no 05.06.01