Mer migrene om sommeren

Smertefulle migreneanfall kan ha en sammenheng med sollys. Det viser norsk forskning som har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Den lyse norske sommeren har skylda for mange migreneanfall. Det mener forskere fra Nordlandssykehuset som i flere år har vært på jakt etter denne sammenhengen.

En undersøkelse på 1400 kvinner og menn med hodesmerter har også gitt forskerene statistisk beviste resultater som har vakt stor oppmerksomhet i internasjonale forskningmiljøer.

Klar sammenheng
- En av grunnene til at vi klarte å bevise denne teorien er at vi har en spesielt stor forskjell på sommer og vinter her i nord, forteller professor Rolf Salvesen ved nevrologisk avdeling på Nordlandssykehuset.

- Undersøkelsen viser at spennningshodepine som ventet er verre om vinteren. Det kan blant annet ha en sammenheng med mer depresjon i mørketiden. Flere migreneanfall kan derimot forklares med en sensitivitet for sollys som utløser anfallene.

De norske legene arbeider nå med et oppfølgingsstudie som fokuserer spesielt på kvinner i alderen mellom 18 og 50 år. De håper at dette prosjektet som snart er ferdig vil gi enda flere svar på hvordan og hvorfor migreneanfall oppstår.

- Disse resultatene kan jo blant annet få konsekvenser for behandlingen av migrene. Dagens medisiner er jo gode, men vi har absolutt mer å hente på enda bedre behandling. Og våre undersøkelser kan være et skritt på veien mot dette, forteller Salvesen til Mozon.no.

Rammer flest kvinner
Migrene er en vanlig form for anfallsvis opptredende hodepine. Anfallet varer, ubehandlet, typisk fra 4 timer til 3 dager.

Migrene er en vanlig og utbredt lidelse, som i gjennomsnitt rammer ca. 12% av befolkningen. Tre av fire migreneoffer er kvinner. Hos kvinner i alderen 30 til 45 år regner en med at ca. hver fjerde er rammet av migrene, med anfall av varierende hyppighet.

Hos barn forekommer migrene hos omtrent 3 prosent, og i denne alderen er den like hyppig blant begge kjønn.

I tillegg til hodepine, kan migrene fremkalle kvalme, oppkast, lys- og lydskyhet, muskelsmerter, konsentrasjonsvansker, talevansker og en generell følelse av å ikke være seg selv.

(Kilde: Norges Migreneforbund)

 

Mozon.no, 04.07.2005