- Mer lungekreft blant ikke-røykende kvinner

- Flere unge norske kvinner får lungekreft uten at de røyker, sier overlege Steinar Aamdal ved Radiumhospitalet.

Lungekreft øker blant norske kvinner. Og fortsatt rammer lungekreft røykere hardest: Av alle tilfeller lungekreft rammer ca 80 prosent personer som røyker.

Men det er ikke bare røyking som forårsaker lungekreft. Ifølge Steinar Aamdal, avdelingsoverlege på kreftklinikken på Radiumhospitalet, rammes stadig flere unge kvinner som aldri har røykt.

Les også: Tester ny kreftvaksine:

Flere yngre kvinner

- Vi opplever flere unge kvinnelige pasienter nå som ikke har røykt, som har lungekreft. Det er en økning vi ikke ser hos menn, sier Aamdal.

Han sier økningen gjelder de siste ca fem til ti årene.

- Det er snakk om yngre kvinner, rundt 30-40 år. Noen er også yngre enn det.

- Vi mangler kunnskap om årsakssammenheng. Men det er kjent at kvinner har lavere terskel for å utvikle lungekreft enn menn. En nærliggende forklaring kan være passiv røyking, sier Aamdal.

Han forteller også at mange europeiske kolleger bekrefter hans inntrykk om at flere unge kvinnelige ikke-røykere får lungekreft.

En studie har vist at barn som eksponeres for passiv røyk har økt risiko for å få lungekreft:

Mangler tall

Overlegen har ikke eksakte tall på økningen i lungekrefttilfeller hos unge, ikke-røykende kvinner. Kreftregisteret har tall på økningen av lungekreft, men registrerer ikke røykedata.

En ny studie fra USA viser at omkring 20 prosent av lungekrefttilfeller blant kvinner inntreffer hos de som aldri har røykt. Hos menn er prosenten på omkring 8, ifølge WebMD.

- Det er kjent at 10-20 prosent av tilfellene av lungekreft rammer ikke-røykere, men det er nytt for meg at det er en tydelig økning av lungekreft blant ikke-røykende kvinner i Norge, sier direktør Frøydis Langmark ved Kreftregisteret.

Hun mener Aamdals uttalelser er interessante.

- For å vite de faktiske realitetene for norske forhold, bør det settes i gang en studie på dette. Den vil vi gjerne bidra til, sier hun.

- Det finnes data som indikerer at lungekreft hos ikke-røykere utvikles på en annen måte, biologisk sett, sammenlignet med lungekreft hos røykere. Man ser også at en type lungekreft, såkalte adenokarsinomer, opptrer oftere hos ikke-røykende kvinner enn hos ikke-røykende menn, sier kreftforsker Åge Haugen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

- Det kan bety at de som får denne typen lungekreft er genetisk disponert for det, men det kan selvsagt også skyldes passiv røyking, sier han.

En undersøkelse viser at personer som lever med røykere dør tidligere.Les mer her:

Hvordan kan du forebygge kreft? Les mer her:

Først opprettet 14.02.07
Sist endret 25.06.07