Mer kunnskap om psoriasis

Hudsykdommen psoriasis kan være en stor belastning for de som blir rammet. Men nå forstår forskere stadig mer om årsakene til sykdommen.

Genene har skylda. Det mener i alle fall britiske forskere som nå har funnet genet som er ansvarlig for utviklingen av psoriasis.

Forskerne håper nå at den nye kunnskapen kan brukes til å utvikle mer effektive medisiner mot hudsykdommen.

Ansvarlige gener
Sammenhengen er omtrent som følger: Noen mennesker er utstyrt med en gen-variant som gjør dem mer utsatt for psoriasis. Men genet kan bare stilles til ansvar for selve predisposisjonen. Andre faktorer som forurensning, infeksjoner eller stress, regnes som de egentlige årsakene til at sykdommen slår ut i full blomst.

- Hos mennesker som er genetisk disponert for psoriasis kan sykdommen uløses av mange forskjellige ytre faktorer, forteller forskningsleder Richard Trembath til BBC News.

Sammen med kollegene ved Leicester University har han fulgt jakten på poriasis-genet på nært hold de siste årene.

- Vi har lenge vært på jakt etter genene som gjør mennesker utsatte for psoriasis-utløsende faktorer. Og en mistenkt ble funnet i et lite område av det vi kaller kromosom 6.

- Nærmere undersøkelser av gener i dette området avslørte at et gen som vi kaller CDSN er ansvarlig for hvordan huden kvitter seg med hudceller. En bestemt variant av dette genet viser seg å være langt vanligere hos mennesker som sliter med psoriasis. Denne oppdagelsen kan være et betydelig skritt mot forståelsen av årsakene til psoriasis og utviklingen av bedre behandlingsmetoder, sier Trembath til BBC News.

Går i arv
Ettersom genene har stor betydning for utviklingen av psoriasis, er sykdommen ogå svært arvelig. Mellom 2 - 4 prosent av alle nordmenn har større eller mindre plager med disse utslettene.

Utslettene ved psoriasis oppstår fordi huden kvitter seg med hudceller raskere enn normalt i enkelte områder på kroppen. Den raskere celledelingen tilfører mer oksygen og blod til området som derfor blir rødt og irritert.

Hudsykdommen oppdages som regel i ungdomsårene og er tydeligst på steder som ben og armer, hendene og i hodebunnen.

Kronisk sykdom
- Psoriasis er en kronisk hudsykdom som man må forholde seg til gjennom hele livet. Men behandlingsmulighetene blir heldigvis stadig flere og behandlingen blir mer målrettet, forteller Terje Nordengen i Norsk Psoriasisforbund.

- De siste årene har vi i tillegg til salver, kremer og lysbehandling også fått de såkalte biologiske medisinene. De var i utgangspunktet utviklet og godkjent for leddsykdommen psoriasis artritt, men har også vist veldig gode resultater på hudutslettene, sier Nordengen til Mozon.

Han er positiv til fremskrittene som gjøres blant annet innen gen-forskningen, men minner om at en viktig del av arbeidet rundt poriasis er å spre mer kunnskap slik at hudutslettene ikke blir oppfattet som en farlig og smittsom hudsykdom.

- Psoriasis er fortsatt en meget stigmatiserende helseplage i Norge. Mange med psoriasis opplever at andre mennesker tar avstand fra dem på grunn av sykdommen. Derfor er det fortsatt et stort behov i Norge for mer informasjon og opplysning om psoriasis.

Mozon 17.11.2004