Mer kunnskap om autisme

Autisme angriper flere deler av hjernen enn tidligere antatt.

Tidligere har forskere antatt at autisme angriper noen spesifikke deler av hjernen. Men nå viser en amerikansk studie at autisme også angriper en rekke andre evner.

Flere problemer
Forskerne tror at autisme fører til at de ulike delene av hjernen har problemer med å jobbe sammen for å utføre sammensatte oppgaver.

Studien er utført av US Collaborative Program of Excellence in Autism.

Autister har som regel problemer med sosial omgang og med verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Mange er også svært fokusert på én interesse. Tradisjonelt er det disse atferdsområdene studier har konsentrert seg om.

Nyere forskning viser nå at autister har problemer på flere andre områder, som balanse, bevegelse og hukommelse.

I den amerikanske studien, ble 56 autistiske barn mellom 8 og 15 år testet. Testene ble sammenlignet med 56 barn som ikke hadde autisme.

De autistiske barna hadde ikke en sterk grad av lidelsen. De kunne snakke, lese og skrive.

Flinke i grunnfunksjoner
Ved tester for grunnfunksjoner, gjorde de autistiske barna det like godt eller bedre enn de andre barna. Testene besto av å finne gjenstander i visuelle, rotete områder, omtrent som i barnebøkene "Hvor er Willy" - hvor man skal finne Willy i et rotete bilde.

Autistene hadde imidlertid problemer med sammensatte oppgaver. Oppgavene besto blant annet av å se forskjell på ansikter som var forholdsvis like. Når de fikk fortalt en historie, husket autistene mange detaljer, men hadde problemer med å forstå handlingen. Mange var dyktige i staving og grammatikk, men hadde problemer med å forstå vanskelig språk, som metaforer.

- Hvis du bruker et uttrykk som "hopp i det", vil et barn med autisme kanskje faktisk hoppe, sier forskningsforfatter Nancy Minshew, professor i psykiatri og nevrologi ved University of Pittsburgh School of Medicine, ifølge The Daily Telegraph.

De autistiske barna hadde også dårlig håndskrift. Mange hadde problemer med å knytte skoene sine og å bruke saks.

- Disse funnene viser at du ikke kan sette autisme under tre grunnområder. Det er mye mer komplekst enn det, sier Minshew.

Ifølge Autismeforeningen i Norges nettsider, er autisme et syndrom som ofte fremtrer før barnet er tre år gammelt. Syndromet rammer omtrent tre-fem per tusen innbyggere. Det er flest gutter som rammes.

 

Mozon.no, 22.08.2006